Durabilité

Het spoor vormt het hart van de duurzame mobiliteit, en duurzaamheid zit in het DNA van NMBS. Treinen zijn heel energie-efficiënt. In verhouding tot het aantal vervoerde reizigers vraagt spoorinfrastructuur ook minder ruimte dan wegeninfrastructuur. Deze troeven maken van de trein het ideale duurzame vervoermiddel om onze mobiliteit te behouden.

Bij NMBS praten we niet alleen over duurzame mobiliteit. Wij maken er ook echt werk van. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidsbedrijf ten dienste van al onze huidige en toekomstige reizigers ten volle opnemen.

NMBS zet al jaren in op energiebesparing via diverse programma's. Vandaag is de trein goed voor 0,4% van het totale energieverbruik in België, een sterke daling in de afgelopen 30 jaar. Dit is voornamelijk te danken aan efficiënter rollend materieel en de elektrificatie van het net. Alleen al voor haar gebouwen heeft NMBS tussen 2005 en 2019 een daling van het verbruik met meer dan 22% gerealiseerd. Voor de treintractie is er een daling van 11% tussen 2007 en 2021.

NMBS blijft meer dan ooit investeren in planeetvriendelijke oplossingen. Via een ambitieuze strategie en een dito actieplan wil NMBS een versnelling hoger schakelen met haar initiatieven voor energie- en waterbesparing, afvalverwerking, duurzaam aankoopbeleid, concessies en duurzame bouw, diversiteit en inclusie, en de autonome toegankelijkheid van haar treinen en stations.

check2-anim
loader