Durabilité
Om meer te weten, download onze brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken".

Onze engagementen voor het milieu

Treinen springen zuinig om met energie. In verhouding tot het aantal vervoerde passagiers vraagt spoorinfrastructuur ook minder ruimte dan wegeninfrastructuur. Die troeven maken van de trein het ecologische vervoermiddel bij uitstek om onze mobiliteit te verduurzamen.

Daarom promoot NMBS volop het vervoer per trein. Maar onze ambitie reikt verder. Voor de komende vijf jaar hebben we scherpe doelstellingen geformuleerd om ook in onze werking de zorg voor het leefmilieu stevig te verankeren.

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen voor ons klimaat. Concreet willen we het verbruik van energie en water verder verminderen, de consumptie van verbruiksgoederen, zoals papier, en de productie van afval nog meer beperken, de geluidsoverlast terugdringen en onze inspanningen inzake bodemsanering verderzetten.

Om meer te weten, download onze brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken".
plan d'actions

Onze actiepunten

Voor de periode 2017-2022.

stratégie

Onze strategie

Het duurzame DNA van NMBS versterken.

vision

Onze visie

Duurzame mobiliteit als pijler van een duurzame samenleving.

transporter durable

Brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken"

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen.