Een ticket gekocht in de trein, i.p.v. via een van de vele andere verkoopskanalen die NMBS je ter beschikking stelt, kost automatisch € 9 meer (elektronische betaling enkel vanaf 01/05/2023). Dit is een boordtoeslag die niet kan worden geannuleerd door de treinbegeleider.

Waarom een Boordtarief?

Dankzij het 'Boordtarief' willen we de verkoopregels aan boord van de trein vereenvoudigen. Aangezien zij tamelijk ingewikkeld zijn en voor interpretatie vatbaar, leidt de toepassing ervan soms tot lastige situaties of zelfs tot conflictsituaties.

Wist je dat je een treinticket ook makkelijk kan kopen via de NMBS-app? Toon meteen je ticket op je smartphone, tablet of computer aan de treinbegeleider.

Je reist zonder een geldig vervoersbewijs:

  • Koop een ticket aan Boordtarief (prijs van het ticket + € 9) en zet je reis gewoon verder.
  • Koop je geen ticket aan Boordtarief voor welke reden dan ook, dan is de treinbegeleider verplicht een regularisatieaanvraag op te stellen (€ 90). Je kan je steeds richten tot de Klantendienst wanneer je denkt gegronde redenen te hebben waarom je geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen of geen ticket aan Boordtarief kon aankopen.

Je reist met een vervallen abonnement:

Zoals elke reiziger zonder geldig vervoersbewijs, koop je een ticket aan Boordtarief (prijs van het ticket + € 9).

Je bent je abonnement vergeten:

  • Koop een ticket aan Boordtarief (prijs van het ticket + € 9) en ga binnen de 14 kalenderdagen (datum van de vergetelheid inbegrepen) naar het loket van jouw keuze met het ticket gekocht aan boord samen met je abonnement dat geldig was op de dag van de vergetelheid. Het volledige bedrag wordt terugbetaald.
  • Koop je geen ticket aan Boordtarief (prijs van het ticket + € 9), voor welke reden dan ook, dan zal de treinbegeleider een regularisatieaanvraag opstellen (€ 90). Je komt binnen de 14 kalenderdagen (datum van de vergetelheid inbegrepen) langs aan een loket met je abonnement (dat geldig was op de datum van de vaststelling) en de regularisatieaanvraag. Deze wordt afgesloten en je moet geen € 90 betalen.
Als er geen (open) loket is en als er geen verkoopautomaat is (of deze is voor een langere duur buiten werking) dan wordt het supplement van het Boordtarief niet gerekend. Het verkoopsysteem van de treinbegeleider herkent deze gevallen automatisch via regelmatige synchronisatie. Indien dit supplement toch werd doorgerekend (want een tijdelijke panne wordt niet herkend door verkoopsysteem van de treinbegeleider) kun je je altijd richten tot de Klantendienst.
  • Producten die niet via de verkoopautomaat te verkrijgen zijn
  • Verkoop vanuit een stopplaats zonder automaat of loket
  • Verkoop vanuit een stopplaats waarvan in het verkoopsysteem van de treinbegeleider is aangegeven dat de verkoopautomaat buiten werking is
  • In het geval van een algemene panne van het systeem
  • Het Brussels Airport Supplement voor Brussels Airport - Zaventem
  • tickets vanuit Eijsden, Lezennes, Hellemmes, Pont de Bois, Annappes, Croix l’Allumette naar België, tickets tussen 2 Franse of Luxemburgse stations, Fiets Supplement vanuit Luxemburg en Frankrijk, Huisdier Supplement vanuit Luxemburg, en voor elk begeleid kind
check2-anim