Stationsgebouw

De hierboven vermelde prijs is de vaste minimumprijs. De publicatie via de website van de NMBS is louter publiciteit zonder enige bindende en juridische waarde en kan niet gelijkgesteld worden met een vast en definitief bod.
Place de la Gare 7, 6698 Vielsam
Situeren
En zone d’habitat à caractère rural et en zone non affectée au plan de secteur de Bastogne
VIELSALM, afdeling 3, sectie B, perceel 1190/02 en niet gekadastreerd perceel

€ 20 000

De verkoop gebeurt aan de voorwaarden zoals opgenomen in de offerteaanvraag.
Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

Bieden mogelijk onder voorwaarden zoals beschreven in de offerteaanvraag.

Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

Neem contact op

Anne Nossin
04/241.28.25
anne.nossin@nmbs.be

Image non found