PERCEEL (in 4 loten)

Rue de la Clef, 4633 Melen


Situeren

 

Totale oppervlakte 1 316,88 m² in 4 loten

lot 1 : 531,53 m²
lot 2 : 126,09 m²
lot 3 : 97,23 m²
lot 4 : 532,02 m² 
Download de plannen
Zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège
SOUMAGNE, afdeling 6, sectie C, niet gekadastreerd perceel

Lot 1 : € 42 525
Lot 2 : € 10 090
Lot 3 : € 7 780
Lot 4 : € 44 960

De verkoop gebeurt aan de voorwaarden zoals opgenomen in de offerteaanvraag.
Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

 

Bieden mogelijk onder voorwaarden zoals beschreven in de offerteaanvraag..

 

Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

De hierboven vermelde prijs is de vaste minimumprijs. De publicatie via de website van de NMBS is louter publiciteit zonder enige bindende en juridische waarde en kan niet gelijkgesteld worden met een vast en definitief bod.

Neem contact op

Anne Nossin
02/525.27.46
anne.nossin@nmbs.be

Image non found