Dit gebeurt steeds door het toekennen van een domeinconcessie, waarbij de nadruk ligt op het precaire van deze toelatingen.
Ook zakelijke rechten als erfpachten en opstalrechten behoren tot de mogelijkheden.

Brussel

Vlaanderen

Wij hebben momenteel geen aanbod

Wallonië

(Documenten enkel beschikbaar in het Frans)