Wil u samen met NMBS de dienstverlening aan de klant in de kleinere stations en stopplaatsen uitbreiden door er uw foodtruck uit te baten?

Ik heb interesse!
De volgende stappen

Hier vindt u alle praktische informatie om uw aanvraag op een correcte manier in te dienen.
Gelieve de informatie door te nemen zodat wij uw aanvraag zo vlot mogelijk kunnen behandelen.

Om in acht genomen te worden, dient uw aanvraag dient aan de volgende criteria te beantwoorden:

 • Over voldoende financiële draagkracht beschikken voor het uitbaten van het voorgestelde concept; ·
 • Over voldoende vakbekwaamheid beschikken voor het uitbaten van het voorgestelde concept; 
 • Geen veroordeling voor misdrijven die de professionele integriteit aantasten; 
 • Zich niet in staat van vereffening of faillissement bevinden, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of zich in een soortgelijke omstandigheid bevinden; 
 • Geen inbreuken op de verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen en directie of in directie belastingen 
 • De taal machtig zijn van het gebied waarin het station of de stopplaats zich bevindt 

Indien meerdere aanvragen voor eenzelfde station of stopplaats voldoen aan bovenvermelde criteria, maar er slechts één of een beperkt aantal aanvragen gekozen kan worden, dan zal(/zullen) de best geplaatste aanvra(a)g(en) gekozen worden. Bij die keuze houdt NMBS bij voorrang rekening met het concept en de complementariteit ervan in het stationsgebeuren.

Gelieve bij uw eerste aanvraag volgende informatie al toe te voegen:
 • Uw conceptomschrijving;
 • De voorgestelde exploitatie/ dienstverlening (openingsuren,…)
 • Duidelijke foto van uw foodtruck;
 • Vereist aantal vierkante meter & vereiste nutsvoorzieningen
In niet alle kleinere stations en stopplaatsen zijn nutsvoorzieningen beschikbaar. 

Graag ontvangen wij ook een indicatie van de vergoeding die u bereid bent te betalen voor het uitbaten van uw foodtruck.

NMBS beoordeelt alle aanvragen immers op grond van de hierna vermelde criteria:

 • Het door u voorgestelde concept en de complementariteit ervan in het geheel van het stationsgebeuren;
 • De vooropgestelde dienstverlening en de kwaliteit ervan; en
 • De geboden vergoeding.

Marktconsultaties

Uw foodtruck of mobiele stand in of rond één van onze stations

Wenst u meer informatie en op de hoogte te worden gehouden bij de volgende kandidatuuroproep?
  

Terug naar homepage nmbs immo