Perceel te huur

NMBS is eigenaar van een perceel grond met een oppervlakte van 2928 m² gelegen op het grondgebied van de stad Landen en wenst dit in concessie te geven.

Het betreft hier in geen geval een pacht, hoewel deze grond bijzonder goed geschikt is voor landbouwactiviteiten.

Via deze marktconsultatie gaat de NMBS op zoek naar een kandidaat-concessionaris voor bovenvermeld goed.

nabij August Robijnsstraat , 3400 Landen

2928 m²

Landen (Attenhoven) Sectie A Perceel Z/N.

  • Duur: 8 jaar

€ 793,20 EUR per jaar (excl. BTW en jaarlijks te indexeren)

De hierboven vermelde prijs is de vaste minimumprijs. De publicatie via de website van de NMBS is louter publiciteit zonder enige bindende en juridische waarde en kan niet gelijkgesteld worden met een vast en definitief bod.

Bieden mogelijk onder voorwaarden zoals beschreven in de marktconsultatie. Deze is op eenvoudige vraag te verkrijgen bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

Nodige documenten:

Contact opnemen

Pilar Eeckhout
pilar.eeckhout@nmbs.be
02 525 45 90

loader