Bij NMBS willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidsbedrijf ten dienste stellen van al onze (toekomstige) passagiers. Ons MVO beleid is gebaseerd op het concept van de "3 P's": People, Planet, Performance. Dit betekent dat de economische prestaties van de NMBS niet kunnen worden bekeken zonder rekening te houden met haar sociale en milieu impact. Daarom wil de NMBS de installatie van fotovoltaïsche centrales aanmoedigen.

Aangezien de ontwikkeling van zonne energie zonder direct gebruik van de productie geen deel uitmaakt van onze strategie, willen we deze ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden aan marktspelers en specialisten.

De betreffende site is een voormalige goederenkoer van ±2,25 ha (±22.500 m²) gelegen te Poulseur.

Een projectoproep voor de ontwikkeling van fotovoltaïsche energiecentrales werd ook gelanceerd voor twee andere percelen:

Interesse? Dien uw project in ten laatste op maandag 31 mei 2024.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de dossierbeheerder.

Deze RFI is een uitnodiging om ideeën in te dienen. Dit zal NMBS toelaten om, in een volgende fase, te overwegen of en hoe zij de officiële marktbevraging kan organiseren met toepasselijke regelgeving. Van de geïnteresseerden wordt op dit ogenblik dus geen offerte gevraagd. Een projectidee is evenmin bindend, noch is het een voorafname op de toekomstplannen van NMBS of de offerte van eventuele inschrijvers in een later stadium. Alle projectideeën zullen door NMBS worden bestudeerd. Het staat NMBS vrij om al dan niet met de resultaten van deze marktverkenning rekening te houden. Ondernemingen die niet deelnemen aan de marktverkenning zullen hiervan geen nadeel ondervinden en zullen aan een eventuele latere marktbevraging kunnen deelnemen.

Nuttige informatie

Geografische coördinaten:

50°30'30.6"N
5°34'32.1"E

Oppervlakte:

± 22 500 m²

Een project indienen

Gewenst project:

Ontwikkeling van een fotovoltaïsche energiecentrale op één of alle percelen die worden voorgesteld.

Uiterste datum voor de indiening van projecten:

31/05/2024

Contact opnemen

Loïc Waller
[email protected]
0490 13 56 21

Advertentie delen

 Delen via Facebook   Delen via LinkedIn   Delen via email