Request for information: Ongeveer 20 000 m² ruimte aan het station Brussel-Zuid

Via deze 'request for interest' wil de NMBS een marktverkenning organiseren omtrent het project "Quadrilatères" aan het Brusselse Zuidstation in de gemeente Sint-Gillis.

Het is een uitnodiging om projectideeën in te dienen, samen met bevindingen, kritische succesfactoren, suggesties e.d.m. Dit zal de NMBS toelaten om, in een volgende fase, te overwegen of en hoe zij een officiële marktbevraging kan organiseren met toepassing van de toepasselijke regelgeving.

De NMBS is op zoek naar een invulling van de ruimtes van de Quadrilatères gelegen in het hart van de buurt en nabij het Zuidstation. Concreet heeft de NMBS het voornemen om in een volgende fase een marktbevraging te organiseren met als doel een initiatiefnemer aan te stellen die op basis van eigen investeringen de Quadrilatères activeert en exploiteert.

Meer informatie over het project en de procedure vindt u in dit documendocument PDF

De Quadrilatères zijn de ruimtes onder de spoorlijn, tussen het Zuidstation en de kleine ring.

De "grote" bevindt zich tussen de Overdekte Straat en de Argonnestraat. De "kleine" tegen de Kleine Ring is gelegen (Zuidlaan).

Deze ruimtes zijn momenteel onbezet.

De NMBS staat open voor alle voorstellen die de Quadrilatères heractiveren en in de buurt in te schakelen zijn.

Voorstellen voor tijdelijk gebruik van de ruimte kunnen tevens worden ingediend.

  • Uiterste datum indienen projectidee: 16 april 2021
  • Voor een plaatsbezoek (sterk aanbevolen) dient u ten laatste op 01/03/2021 en e-mail te sturen naar de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder)
Meer details en informatie over het project en deze procedure vindt u in onderstaand document.

Contact opnemen

Diederik De Bruycker
diederik.debruycker@nmbs.be
0499 69 74 83

loader