Terrein gelegen in woongebied

De NMBS gaat over tot het verkoop van een terrein, gelegen te Saint-Georges-sur-Meuse in de provincie Luik. Mooie ligging, vlakbij het station van Hermalle-sous-Huy en de gemeenten Amay en Engis. Het terrein is gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 296 m².

Voor meer informatie, neem contact op met de dossierbeheerder.

rue Mallieue 59 , 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
Totale oppervlakte van het terrein : 296 m²
  • Meest recente bestemming : zone d'habitat
  • CU1 : sectorplan : plan de secteur de Liège adopté par A.E.R.W. du 26/11/1987
  • CU1 : verkaveling : le bien n'est pas inclus dans un lotissement
  • Le bien est situé en zone d'épuration individuelle
Een aantal termen, specifiek gelinkt aan de regio waarin het goed gelegen is, werden niet vertaald
  • Saint-Georges-sur-Meuse, 1ste afdeling, sectie D, deel van perceel 350/2d
  • Le bien n’est pas situé dans une zone à risque d'inondation
  • Le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde (art 193 CWP)
  • Le bien n'est pas classé (art 196 CWP)
  • Le bien ne se trouve pas dans une zone de protection (art 209 CWP)
Een aantal termen, specifiek gelinkt aan de regio waarin het goed gelegen is, werden niet vertaald

€ 14 000

De hierboven vermelde prijs is de vaste minimumprijs. De publicatie via de website van de NMBS is louter publiciteit zonder enige bindende en juridische waarde en kan niet gelijkgesteld worden met een vast en definitief bod.

Een bod uitbrengen kan tot 4/01/2021

Bieden mogelijk onder voorwaarden zoals beschreven in de offerteaanvraag. Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

Contact opnemen

Anne Nossin
0490 13 53 11
anne.nossin@nmbs.be

loader