Voormalig stationsgebouw met veel potentieel

NMBS gaat over tot de verkoop van het voormalige stationsgebouw van Tilleur. Het pand ligt in de gemeente Saint-Nicolas, langs de spoorlijn n° 125 Luik - Namen. Bij de verkoop hoort ook het stuk omliggende grond. De oppervlakte van het geheel bedraagt 937m².

Het gebouw heeft een volledige renovatie nodig, maar heeft wel veel potentieel!
Voor meer informatie, neem contact op met de dossierbeheerder.

stedenbouwkundige voorschriften
  • Meest recente bestemming : zone d'habitat
  • CU1 : sectorplan : plan de secteur de Liège
  • CU1 : verkaveling : le bien n'est pas inclus dans un lotissement
  • Le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées
Een aantal termen, specifiek gelinkt aan de regio waarin het goed gelegen is, werden niet vertaald.
Kadaster e nandere nuttige info
Saint-Nicolas, 2de afdeling (Tilleur), sectie A, deel van perceel A89s, perceel nr A147/6 en deel van perceel zonder nummer

Het goed:

  • n’est pas situé dans une zone à risque d'inondation
  • n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde (art 193 CWP)
  • n'est pas classé (art 196 CWP)
  • ne se trouve pas dans une zone de protection (art 209 CWP)
Een aantal termen, specifiek gelinkt aan de regio waarin het goed gelegen is, werden niet vertaald.
Biedingen vanaf

€ 60 000

De hierboven vermelde prijs is de vaste minimumprijs. De publicatie via de website van de NMBS is louter publiciteit zonder enige bindende en juridische waarde en kan niet gelijkgesteld worden met een vast en definitief bod.
hoe bieden

Bieden kan tot 16/12/2021.

Bieden mogelijk onder voorwaarden zoals beschreven in de offerteaanvraag. Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de dossierbeheerder (contactgegevens hieronder).

Contact opnemen

Olivier Dewandre
olivier.dewandre@nmbs.be
0490 13 57 22

image info contact

loader