wagons

Onze aanpak: luisteren en samen met u de noden en wensen voor uw wagenonderhoud vertalen naar een operationeel scenario.

Met u bespreken we onder andere:

  • het wagentype
  • het interventietype, eventueel met bijkomende werken
  • het te volgen Regelwerk, eventueel met bijkomende eisen van de ECM
  • een op maat gemaakte offerte
  • capaciteitsreservering op basis van engagement
  • een operationeel plan (onderhoudsprogramma, bepaling doorlooptijd, kennisname van specifieke technische instructies, organisatie minimumstock, communicatie matrix …)
  • eventueel uitvoering prototype
  • mogelijkheid tot vastleggen afspraken in een contract

Het liefst ontvangen wij u in de werkplaats, waar de interventies uitgevoerd zullen worden.

Tijdens de overlegmomenten kan u steeds een beroep doen op de technische expertise van de werkplaats en op de feedback van het operationele team. Ook afstemmingsmomenten met derde partijen, bijvoorbeeld voor het ketelonderhoud, kunnen plaatsvinden in de werkplaats.

Tijdens de onderhoudsketting zelf plannen we op regelmatige basis opvolgingsmomenten in, ter plaatse of digitaal.

Tijdens deze momenten overlopen we welke wagens in de werkplaats aangekomen zijn, de werkplaats verlaten hebben, in de werkplaats aanwezig zijn. We gaan na of alles volgens het voorziene onderhoudsprogramma verloopt en onderzoeken of er nergens blokkerende factoren zijn (onverwachte schade,…).

Van kleine herstelling tot alomvattende revisie, van kennismakingsgesprek tot uitgediept engagement, wij hebben een passie voor wagenonderhoud.

Onze Diensten Wagenonderhoud beschikken over expertise en knowhow, werken met state-of-the art techniek en uitrusting, voor uw noden van vandaag én morgen.