wagons

Wagenonderhoud van A tot Z

NMBS heeft tientallen jaren ervaring in het onderhoud van goederenwagens. We zijn gecertificeerd ECM (uitvoeringsverordening 2019/779) en voeren reeds sinds 2011 de vier ECM-functies uit.

De wagens waar we verantwoordelijk voor zijn, moeten in de eerste plaats veilig kunnen rijden, terwijl we de modificaties binnen de perken houden. Daarnaast zien we erop toe dat uw wagenpark beantwoordt aan de Europese regelgeving en aan de veiligheidsnormen.

Voor u werken we een onderhoudsplan op maat uit, conform de VPI-EMG voorschriften en op basis van onze uitgebreide ervaring. Zo beperken we uw onderhoudskosten.

Onze ploeg kan beroep doen op de expertise van erkende technici voor de diverse onderdelen van de wagens, dankzij onze studiebureaus. En met ons informaticasysteem beschikken we over een krachtige tool om uw wagenonderhoud optimaal op te volgen.