RRS

NMBS beheert meer dan 550 stations verspreid over het Belgische spoorwegnet. Spoorwegondernemingen kunnen toegang vragen tot deze stations, en gebruik maken van een aantal basisdiensten, bv. informatievoorziening aan de reizigers van de spoorwegonderneming, assistentie aan de Personen met Beperkte Mobiliteit, veiligheid in de stations,...

De voorwaarden voor toegang zijn beschreven in referentiedocumenten:

 • Het Referentiedocument Toegang Reizigersstations (Statement for Passenger Stations Access)
 • Het Referentiedocument Ticketingruimte (Statement for Ticketing Services Locations)
 • De Algemene Voorwaarden voor Toegang tot de Channel Terminal en de Intra-Schengen Terminal van het station van Brussel-Zuid en tot de diensten die er geleverd worden

NMBS biedt de volgende kleine onderhoudsverrichtingen aan spoorwegondernemingen die internationaal reizigersverkeer aanbieden:

 • schoonmaakoperaties (reinigen van binnen- en buitenkant, voorruiten) en het legen van toiletten;
 • klein onderhoud (technische schouwing, remproef, schouwing boven schouwput, beurt op de ondervloerdraaibank ...);
 • het tijdelijk uitwijken van de stellen waarop deze kleine onderhoudsdiensten worden uitgevoerd.

Toegangsvoorwaarden

 • Aanvragen moeten betrekking hebben op klein onderhoud voor hogesnelheidstreinen of klassiek reizigersmaterieel;
 • NMBS Technics moet door de ECM van de spoorwegonderneming erkend zijn om het klein onderhoud te mogen uitvoeren;
 • Het materieel moet compatibel zijn met de installaties van NMBS.
 • De spoorwegonderneming moet over commerciële rijpaden in België beschikken en over technische rijpaden om de installaties van NMBS binnen en buiten te kunnen rijden;
 • Het materieel dat de spoorwegonderneming wil laten onderhouden, moet op het Belgische net rijden;
 • Het besturingspersoneel van de SO moet in het bezit zijn van de nodige vergunningen om op de lijnen te rijden die gebruikt moeten worden om tot aan en in de installaties van NMBS te rijden.

Alle andere aanvragen worden geval per geval worden geanalyseerd en bestudeerd. In dat geval betreft het een dienst à la carte.

Aanvraagprocedures

Alle aanvraagprocedures moeten schriftelijk worden ingediend aan de hand van dit formulier op het volgende adres:

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
Ter attentie van Hans Cieters
Rail Related Services
10-01 B-AI.02
Frankrijksstraat 52-54
B - 1060 Brussel
België

Geprogrammeerde toegang

Er kan een terugkerende toelating worden afgeleverd (toelating van een voertuig tussen twee commerciële trajecten volgens een bepaalde frequentie), of een occasionele toelating (niet terugkerend, maar kan worden gepland en geprogrammeerd). Voor een terugkerende toelating dient de spoorwegonderneming haar aanvraag 12 maanden voor de start van de dienst in te dienen bij NMBS. NMBS verbindt zich ertoe binnen een maximum termijn van 10 weken te antwoorden op en in gesprek te gaan over de aanvraag, met uitzondering van de HST Werkplaats in Vorst waar een maximum termijn van 3 weken geldt. NMBS tracht een gemotiveerd antwoord te geven binnen de drie maanden vanaf de datum waarop de volledige aanvraag ontvangen werd.

Niet-geprogrammeerde toegang

De gevallen waarin de toegang niet geprogrammeerd werd, moeten een uitzondering blijven. In dergelijke gevallen moet er sprake zijn van een volledig onverwachte behoefte. Dit kan het geval zijn bij een uitzonderlijke gebeurtenis op de lijn (incident), waarbij het rollend materieel niet opnieuw in gebruik kan worden genomen zonder interventie of beoordeling van de schade. De spoorwegonderneming dient haar toegangsaanvraag naar NMBS Europe te versturen. Niet-geprogrammeerde interventies zullen het voorwerp uitmaken van een vrij onderhandeld akkoord. De spoorwegonderneming moet NMBS voor iedere aanvraag de bijkomende informatie uit het aanvraagformulier bezorgen.

Contact

Voor inlichtingen over de onderhoudsdiensten en de toegangsaanvraag, kunt u contact opnemen met het single point of contact dat hierna vermeld wordt.

Toegang aanvragen tot onderhoudsdiensten kan via hetzelfde adres, aan de hand van dit formulier.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
Ter attentie van Gerd Sels
Strategy & Economic Analysis
10-01 B-SL.1
Frankrijksstraat 56
B - 1060 Brussel
België

Email: Servicing@b-rail.be

RRS

Voorwaarden en referentiedocumenten 2019

Toegang tot de stations van NMBS, onderhouds- en reinigingsdiensten in de werkplaatsen, dieselbevoorrading in de tankinstallaties, referentiedocumenten

Meer weten

RRS

Archief

Referentiedocumenten 2017

Meer weten

loader