RRS

NMBS beheert meer dan 550 stations verspreid over het Belgische spoorwegnet. Spoorwegondernemingen kunnen toegang vragen tot deze stations, en gebruik maken van een aantal basisdiensten, bv. informatievoorziening aan de reizigers van de spoorwegonderneming, assistentie aan de Personen met Beperkte Mobiliteit, veiligheid in de stations,...

De voorwaarden voor toegang zijn beschreven in referentiedocumenten:

 • Het Referentiedocument Toegang Reizigersstations (Statement for Passenger Stations Access)
 • Het Referentiedocument Ticketingruimte (Statement for Ticketing Services Locations)
 • De Algemene Voorwaarden voor Toegang tot de Channel Terminal en de Intra-Schengen Terminal van het station van Brussel-Zuid en tot de diensten die er geleverd worden

NMBS beschikt als eigenaar en uitbater van talrijke installaties voor onderhouds- en reinigingsdiensten over erkende expertise in het domein van het onderhoud van het rollend materieel.

Het Referentiedocument “Toegang tot de onderhoudsinstallaties (Statement for Maintenance Service Facilities)” regelt de principes die van toepassing zijn op de relaties tussen NMBS als uitbater van de installaties voor onderhoudsdiensten, en de spoorwegondernemingen die willen gebruik maken van de Gereguleerde Diensten die in deze installaties worden aangeboden.

Voorbeelden van onze diensten zijn:

 • Reiniging van het interieur van het rollend materieel
 • Reiniging van de buitenkant van de treinen via passage door een TrainWash
 • Schoonmaak van de voorruiten
 • Ledigen van de toiletten
 • Technische schouwingen
 • Remproeven
 • Schouwingen op een schouwput
 • Lichten van een treinkast
 • Herprofilering van wielstellen op een ondervloerdraaibank
NMBS exploiteert 6 opslagtanks voor bevoorrading van locomotieven en motorrijtuigen met dieselbrandstof. Deze installaties bevinden zich in Antwerpen, Châtelet, Mol, Kinkempois, Melle en Schaarbeek. Ze staan ter beschikking van andere spoorwegondernemingen, mits het naleven van een aantal voorwaarden en procedures. Deze zijn opgenomen in het Referentiedocument Dieseltankinstallaties (Statement for Fuelling Facilities).

Toegang tot de reizigersstations

Ticketingruimtes

Algemene voorwaarden Terminal Transmanche

Toegang tot de onderhoudsinstallaties

Dieseltankinstallaties

RRS

Voorwaarden en referentiedocumenten 2021

Toegang tot de stations van NMBS, onderhouds- en reinigingsdiensten in de werkplaatsen, dieselbevoorrading in de tankinstallaties, referentiedocumenten

RRS

Archief

Referentiedocumentenvan voorgaande jaren

loader