RRS

NMBS is eigenaar en uitbater van een aantal dienstvoorzieningen: stations, installaties voor onderhoudsdiensten, dieseltankinstallaties,… 

NMBS verleent toegang tot deze installaties en de daarin gepresteerde diensten aan andere spoorwegondernemingen conform de vereisten van de Europese richtlijn 2012/34 en de Belgische Spoorcodex, en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de referentiedocumenten.

Alle informatie die wordt doorgegeven aan de onafhankelijke dienst «Rail Related Services» die verantwoordelijk is voor het verwerken van toegangsverzoeken wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

Spoorwegondernemingen die van deze diensten willen gebruik maken, vinden hieronder alle nodige informatie.

 
RRS

Voorwaarden en referentiedocumenten 2023

Toegang tot de stations van NMBS, onderhouds- en reinigingsdiensten in de werkplaatsen, dieselbevoorrading in de tankinstallaties, referentiedocumenten

RRS

Voorwaarden en referentiedocumenten 2024

Toegang tot de stations van NMBS, onderhouds- en reinigingsdiensten in de werkplaatsen, dieselbevoorrading in de tankinstallaties, referentiedocumenten

check2-anim