B-PI

Alle aankopen bij NMBS gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten.

De basisprincipes:

  • Transparantie
  • Gelijkheid
  • Concurrentie
  • Evenredigheid.

Het aankoopproces bestaat uit volgende stappen:

Stappen van de aankoopproces

Voor de overgrote meerderheid van de aankoopdossiers gebeurt de gunning op basis van een onderhandelingsprocedure. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:
  • Met oproep tot mededinging: de selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de selectiecriteria opgenomen in het Belgisch en Europees publicatieblad.
  • Zonder oproep tot mededinging: NMBS bepaalt zelf welke kandidaten het bestek ontvangen.
Een standaardbestek bestaat uit:
  • Het administratief luik, met alle algemene bepalingen van toepassing op de opdracht.
  • Het technisch luik, met een beschrijving van de levering of dienst die aangekocht wordt.
De offertes worden geëvalueerd op basis van de gunningscriteria opgenomen in het bestek.
De opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die optimaal beantwoordt aan de gunningscriteria.

Meer weten

info teaser test

Hoe wordt u leverancier?

Ontdek hier alle stappen en procedures die nodig zijn om leverancier van de NMBS te worden.
info teaser test

Kwalificatiesysteem

Hier vindt u alles over het kwalificatiesysteem.
info teaser test

Wat kopen we?

De procurement-afdeling van NMBS koopt alle benodigdheden aan die nodig zijn voor de exploitatie van een spoorwegoperator: rollend materieel (locomotieven, rijtuigen, motorstellen, …), courante gebruiksartikelen, wisselstukken, werkplaatsuitrustingen en informaticamaterieel.

info teaser test

Duurzame aankopen

NMBS voert een duurzaam inkoopbeleid dat ecologische, economische en sociale waarden verenigt.
info teaser test

Tools & tips

Lijst van de tools die gebruikt zijn bij de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten

Meer weten

check2-anim