B-PI

Aanpassingen van uw gegevens in onze databank kunnen gevraagd worden door een e-mail te sturen naar suppliers@nmbs.be. Het wijzigen van een bankrekeningnummer kan enkel gebeuren via het formulier ‘Bankattest’ dat volledig dient ingevuld en gevalideerd te worden door uw bankinstelling.
Gelieve de Algemene Aankoopvoorwaarden te raadplegen (Artikel 14 : Facturatie)

Gelieve de Algemene Aankoopvoorwaarden te raadplegen (Artikel 15 : Betaling)

Voor sommige producten volstaan de bestaande normen en richtlijnen niet om de technische vereisten te beschrijven en worden er dus technische bepalingen opgesteld. Deze zijn een aanvulling op de bestaande normen en richtlijnen (TBI, UIC, EU, BN, wetgeving, certificatie, enz.).

Hier vindt u de lijst van de technische bepalingen

Binnen de aankoopafdeling van NMBS is het hele Procurement to Pay-proces gedigitaliseerd. Dit betekent dat onze leveranciers bestellingen, bevestigingen van leverontvangsten en facturatiegegevens digitaal kunnen ontvangen en dat NMBS leverbevestigingen, leverdocumenten en facturen via deze weg van de leveranciers krijgt en verwerkt.

De digitale samenwerking tussen NMBS en leveranciers loopt via het RailSupply portaal. Het doel is eenvoudig: een efficiënte samenwerking tussen NMBS en haar leveranciers via een centraal webplatform. Deze tool is ontwikkeld en wordt beheerd door de externe partner SupplyOn GmbH.

Heeft u als leverancier interesse om ook via dit portaal te gaan werken of wenst u meer informatie hieromtrent, dan kan u ons steeds contacteren via +32/(0)2/528 28 35.

Vanaf 18 oktober 2018 dienen elektronische middelen verplicht gebruikt te worden voor de gunningsprocedure van overheidsopdrachten vanaf de Europese bekendmakingsdrempel. Deze elektronische werkwijze en de applicaties die dit mogelijk maken, worden doorgaans aangeduid met de verzamelterm “e-procurement”. Hiervoor zal NMBS gebruik maken van het platform dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid.

De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn:

  • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures,
  • administratieve vereenvoudiging
  • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
  • een betere mededinging
  • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten

De applicaties die gebruikt worden door NMBS zijn:

  • e-Notification: voor de publicatie
  • e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming

Meer informatie over e-procurement kan teruggevonden worden op: www.publicprocurement.be.

Op deze website kunnen ook de handleidingen en de coördinaten van de helpdesk van e-procurement teruggevonden worden.

Gelieve de Algemene aankoopvoorwaarden te raadplegen :
  • Artikel 19 : verpakkings- en leveringsvereisten toepasselijk voor levering van wisselstukken gerelateerd aan rollend spoorwegmaterieel en bestemd voor NMBS werkplaatsen
  • Artikel 20 : verpakkings- en leveringsvereisten toepasselijk voor alle leveringen

Meer weten

info teaser test

Hoe wordt u leverancier?

Ontdek hier alle stappen en procedures die nodig zijn om leverancier van de NMBS te worden.
info teaser test

Kwalificatiesysteem

Hier vindt u alles over het kwalificatiesysteem.
info teaser test

Wat kopen we?

De procurement-afdeling van NMBS koopt alle benodigdheden aan die nodig zijn voor de exploitatie van een spoorwegoperator: rollend materieel (locomotieven, rijtuigen, motorstellen, …), courante gebruiksartikelen, wisselstukken, werkplaatsuitrustingen en informaticamaterieel.

info teaser test

Hoe kopen we aan?

Alle aankopen bij NMBS gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten.
info teaser test

Duurzame aankopen

NMBS voert een duurzaam inkoopbeleid dat ecologische, economische en sociale waarden verenigt.
check2-anim
loader