B-PI

Aanpassingen van uw gegevens in onze databank kunnen via het contactformulier aangevraagd worden. Het wijzigen van een bankrekeningnummer kan enkel gebeuren via het formulier FormulierBevesigingBankgegevens dat volledig dient ingevuld en gevalideerd te worden door uw bankinstelling.

Praktische info

Alle facturen dienen verstuurd te worden naar het volgende adres:

NMBS
10-01 B-FI.224 (Accounts Payable)
Frankrijkstraat 56
BE - 1060 BRUSSEL

Volgende informatie dient op de factuur te worden hernomen:

 • SAP nummer van de bestelling (beginnend met 452)
 • BTW nummer van de NMBS (BE 0203 430 576)
 • Bedrag van de factuur (zonder BTW)
 • BTW bedrag

Indien niet alle informatie opgenomen is op de factuur, kan de factuur door NMBS geweigerd worden.

De betalingen worden uitgevoerd binnen een betalingstermijn van dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie en voor zover de NMBS tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten; of vanaf de ontvangst van de factuur in de andere gevallen

Voor sommige producten volstaan de bestaande normen en richtlijnen niet om de technische vereisten te beschrijven en worden er dus technische bepalingen opgesteld. Deze zijn een aanvulling op de bestaande normen en richtlijnen (TBI, UIC, EU, BN, wetgeving, certificatie, enz.).

Hier vindt u de lijst van de technische bepalingen

Binnen de aankoopafdeling van NMBS is het hele Procurement to Pay-proces gedigitaliseerd. Dit betekent dat onze leveranciers bestellingen, bevestigingen van leverontvangsten en facturatiegegevens digitaal kunnen ontvangen en dat NMBS leverbevestigingen, leverdocumenten en facturen via deze weg van de leveranciers krijgt en verwerkt.

De digitale samenwerking tussen NMBS en leveranciers loopt via het RailSupply portaal. Het doel is eenvoudig: een efficiënte samenwerking tussen NMBS en haar leveranciers via een centraal webplatform. Deze tool is ontwikkeld en wordt beheerd door de externe partner SupplyOn GmbH.

Heeft u als leverancier interesse om ook via dit portaal te gaan werken of wenst u meer informatie hieromtrent, dan kan u ons steeds contacteren via +32/(0)2/528 28 35.

Vanaf 18 oktober 2018 dienen elektronische middelen verplicht gebruikt te worden voor de gunningsprocedure van overheidsopdrachten vanaf de Europese bekendmakingsdrempel. Deze elektronische werkwijze en de applicaties die dit mogelijk maken, worden doorgaans aangeduid met de verzamelterm “e-procurement”. Hiervoor zal NMBS gebruik maken van het platform dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid.

De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn:

 • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures,
 • administratieve vereenvoudiging
 • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
 • een betere mededinging
 • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten

De applicaties die gebruikt worden door NMBS zijn:

 • e-Notification: voor de publicatie
 • e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming

Meer informatie over e-procurement kan teruggevonden worden op: www.publicprocurement.be.

Op deze website kunnen ook de handleidingen en de coördinaten van de helpdesk van e-procurement teruggevonden worden.

Meer weten

info teaser test

Hoe wordt u leverancier?

Ontdek hier alle stappen en procedures die nodig zijn om leverancier van de NMBS te worden.
info teaser test

Kwalificatiesysteem

Hier vindt u alles over het kwalificatiesysteem.
info teaser test

Wat kopen we?

De procurement-afdeling van NMBS koopt alle benodigdheden aan die nodig zijn voor de exploitatie van een spoorwegoperator: rollend materieel (locomotieven, rijtuigen, motorstellen, …), courante gebruiksartikelen, wisselstukken, werkplaatsuitrustingen en informaticamaterieel.

info teaser test

Hoe kopen we aan?

Alle aankopen bij NMBS gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten.
info teaser test

Duurzame aankopen

NMBS voert een duurzaam inkoopbeleid dat ecologische, economische en sociale waarden verenigt.