B-PI

Inkoopproces

Alle aankopen bij NMBS worden geplaatst conform de wet op de overheidsopdrachten. De basisprincipes hiervan zijn:

 • Transparantie
 • Gelijkheid
 • Concurrentie
 • Evenredigheid

Een volledig aankoopproces bestaat uit volgende stappen:

 • Wijze van gunnen: Voor de overgrote meerderheid van de aankoopdossiers is dit een onderhandelingsprocedure. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:
  • Met oproep tot mededinging: deze dossiers worden gepubliceerd in het Belgisch en Europees publictatieblad. De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de selectiecriteria opgenomen in de publicatie.
  • Zonder oproep tot mededinging: NMBS bepaalt zelf welke kandidaten het bestek zullen ontvangen
 • Bestek: een standaard bestek bestaat uit 2 delen:
  • Het administratief luik: dit bevat alle algemene bepalingen die van toepassing zijn voor deze opdracht.
  • Het technisch luik: dit beschrijft de levering of dienst die aangekocht wordt.
 • Evaluatie offertes: de offertes worden geëvalueerd op basis van de gunningscriteria die opgenomen zijn in het bestek. De NMBS kan beslissen om enkel met de best geklasseerde inschrijvers te onderhandelen.
 • Gunning: de opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die best beantwoordt aan de gunningscriteria (eventueel na onderhandelingen).

Tijdens de volledige marktraadpleging gebeurt alle communicatie tussen kandidaten/inschrijvers en de NMBS enkel via de aankoopdienst. De coördinaten van de aankoper zijn steeds opgenomen in het publicatiebericht en het bestek.

Tijdens de uitvoering van de opdracht is de leidend ambtenaar het belangrijkste aanspreekpunt van de aannemer.

Algemene voorwaarden 

Publicatieberichten

Zoals voorzien in de wetgeving, worden bepaalde opdrachten boven de Europese publicatiedrempel gepubliceerd in het Belgisch en Europees publicatieblad.

Het Belgisch publicatieblad kan geraadpleegd worden op volgende link: https://enot.publicprocurement.be

Het Europees publicatieblad kan geraadpleegd worden op volgende link: http://www.ted.europa.eu

De actieve publicaties voor NMBS zijn:

 
Dossiernummer Type Omschrijving Verzenddatum Uiterste datum
voor indiening
C97/0000804530 Schoonmaak van de werkplaatsen van NMBS 11/10/2018 30/11/2018
C9B/0000567173 Groenonderhoud van de stations, stopplaatsen en van de diverse terreinen van de NMBS  25/10/2018  26/11/2018
C94/0000864022 Inleggen vervangingsautobussen bij verstoring of onderbreking van het treinverkeer
17/11/2018  17/12/2018
info teaser test
Onze missie&visie

Procurement is de inkoopafdeling van NMBS. De professionals van Procurement ondersteunen NMBS met het realiseren van haar doelstellingen.

Meer weten

info teaser test
Wat kopen we?

Wij kopen alle benodigdheden nodig voor de exploitatie van een spoorwegoperator voor de verschillende eenheden van de NMBS.

Meer weten

info teaser test
Tools & tips

Lijst van de tools die gebruikt zijn bij de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten

Meer weten

info teaser test
Hoe word je leverancier?

Lijst van de kwalificaties en technische specificaties

Meer weten