Van 17 februari tot 5 november 2023 in Train World

Met de tentoonstelling Animalia nodigt Train World, het NMBS-museum, je uit voor een poëtische en wetenschappelijke reis die in het teken staat van de bescherming van ons milieu. Deze unieke tentoonstelling wil het publiek bewust maken van de uitdagingen op het vlak van de biodiversiteit en het klimaat, en van de sleutelrol van de trein als duurzaam vervoermiddel bij uitstek.

Het wijdverspreide besef dat ons klimaat in nood verkeert, dat de biodiversiteit bedreigd is, en de ecologische en sociale crises roepen op tot actie. Train World wil met deze tentoonstelling een steentje bijdragen.

De Belgische kunstenaar Pierre-Yves Renkin werd als gastartiest uitgenodigd om een reeks creaties die geïnspireerd zijn op dieren in het museum tentoon te stellen. De tentoonstelling bevat naast deze ongeveer twintig werken op ware grootte, ook belangrijke stukken uit de persoonlijke collectie van de kunstenaar. Dit is een soort rariteitenkabinet, met zeldzame voorwerpen, documenten en unieke archieven die een sleutel vormen tot zijn wereld en zijn werk als dierenbeeldhouwer.

Parallel aan deze reis waarin poëtische emotie centraal staat, werden in de verschillende ruimtes van het museum thema’s uitgewerkt. Dankzij de wetenschappelijke ondersteuning van UCLouvain kunnen we meer vertellen over het behoud van de biodiversiteit, klimaatverandering en de voordelen van de trein als duurzaam vervoermiddel.

Een deel van de tentoonstelling staat ook in het teken van de inspanningen van NMBS, Infrabel, Thalys en Lineas – de spooroperator van het goederenvervoer – om de impact van hun activiteiten op het milieu en het klimaat te verminderen.

Een tentoonstelling om te begrijpen en die aanzet tot handelen.

De trein, hoofdrolspeler in een duurzamere samenleving

Onze mobiliteit zet een grote druk op het leefmilieu en het klimaat door het verbruik van fossiele brandstoffen en de enorme toename van het aantal verplaatsingen. Er bestaat echter ook een duurzame vorm van mobiliteit: de trein!

Het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering zijn grote uitdagingen voor onze moderne wereld. In deze context draagt de hele spoorwegsector met zijn lage CO2-uitstoot bij tot een duurzamere samenleving.

In verhouding tot het aantal vervoerde reizigers of goederen heeft een spoorlijn bovendien minder grondoppervlak nodig dan een weg. Deze en andere voordelen maken de trein het ideale ecologische vervoermiddel voor een duurzamere mobiliteit.

Hoe werkt de NMBS aan duurzaamheid ?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil zeggen dat een bedrijf rekening houdt met de impact van haar beslissingen en activiteiten op haar omgeving, in de breedste zin van het woord. NMBS vindt dat zij als onderneming een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van haar klanten, haar personeel en de maatschappij in haar geheel.

De visie van NMBS op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geïnspireerd op de internationale en nationale agenda: de 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties, de Green Deal van de Europese Unie en de verklaring van de federale regering. De MVO-dimensie is ook geïntegreerd in het Openbaredienstcontract dat NMBS onlangs met de federale overheid heeft afgesloten.

De trein is duurzaam van aard. Daarnaast wil NMBS ook duurzaam zijn in haar acties. Daarom heeft zij een MVO-plan tegen 2030 ontwikkeld, dat is gebaseerd op de volgende pijlers: autonome toegankelijkheid, energie en CO2, duurzame aankoop en concessies, afval-, water- en bodembeheer, diversiteit en inclusie.

NMBS stelde onlangs ook een online brochure op waarin de verschillende maatregelen van haar actieplan op dit gebied worden voorgesteld.

Meer weten over Animalia

check2-anim
loader