NMBS is samen met Infrabel, Defensie en de Regie der Gebouwen een van de grootste grondbezitters in België. We vinden het dan ook belangrijk om voor meer biodiversiteit te zorgen op onze terreinen. Dat past overigens in onze bredere algemene duurzame aanpak.

Het is ook daarom dat we meedoen aan BiodiversiScape, een initiatief dat er kwam onder impuls van de federale minister voor Leefmilieu Zakia Khattabi, samen de algemene directie Milieu van de FOD Volksgezondheid. BiodiversiScape wil ervoor zorgen dat er bij elk project voor de inrichting, bouw of renovatie op een federale site ook aandacht is voor biodiversiteit.

NMBS is duurzaam door de aard van haar activiteiten. Ze wil dat ook zijn via de acties die ze onderneemt.

NMBS heeft een actieplan ‘duurzaamheid’ opgesteld (vermindering van het energieverbruik, afvalscheiding, waterbeheer enz.) en onze bijdrage aan BiodiversiScape maakt daar deel van uit. NMBS is ten volle betrokken bij de herwaardering van haar terreinen en mikt hierbij op een grotere biodiversiteit.

NMBS begint met de parkings in drie stations, die in de komende jaren opnieuw worden ingericht (Zottegem, Ciney en Sint-Genesius-Rode). Deze stations zijn goed zichtbaar en tonen aan dat er niet altijd grote terreinen nodig zijn om biodiversiteit een kans te geven. In samenwerking met de deskundigen van het project kan de keuze van de beplanting die het best bijdraagt tot een grotere biodiversiteit ook leiden tot meer comfort voor onze reizigers, bijvoorbeeld door boomsoorten te gebruiken die meer schaduw bieden. Doordat onze parkings vaak aansluiten op de spoorwegbeddingen van Infrabel, die ook mee in dit project stapt, kunnen we biodiverse corridors creëren.

Tegenwoordig voorzien we al parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating en zones met planten, struiken en bomen. De opgedane ervaringen zullen ons inspireren om in onze werking meer aandacht te besteden aan het belang van biodiversiteit, en ervoor zorgen dat we – nog meer dan vandaag – bijdragen aan een duurzamere wereld.

Onderweg. Naar beter.

check2-anim
loader