Het waarborgen van de veiligheid van haar reizigers is een van de belangrijkste bekommernissen van NMBS. Zij zet dan ook de installatie en upgrade van het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) op haar treinen voort. Recent heeft NMBS de installatie van de ETCS-uitrusting op 106 MR80-motorrijtuigen voltooid.

Wat is ETCS?

ETCS staat voor European Train Control System. Dat is een automatisch veiligheidssysteem dat permanent garandeert dat de trein de veilige snelheid en veiligheidsafstand niet overschrijdt. Welke treinen zijn momenteel uitgerust met het systeem?

De motorrijtuigen van de meest recente treinen - zoals de Desiro en de M7 - worden geleverd met integraal geïnstalleerd ETCS-systeem. Het ETCS-systeem zit ook op andere types van recente treinen, maar er zijn nog enkele laatste aanpassingen nodig om het te activeren (deze treinen beschikken trouwens over het veiligheidssysteem "TBL1+").

Hoe zit het met oudere treinen?

De werkplaatsen van NMBS staan in voor de installatie van het systeem op de oudere treinen. Dit is onder meer het geval voor 106 motorrijtuigen van het type MR80. De installatie van het ETCS-systeem (als onderdeel van het programma CEF-Transport*, via het INEA **) kon plaatsvinden dankzij subsidies van de Europese Unie.

Ondanks de gezondheidscrisis die in 2020 bijzonder hard heeft toegeslagen, is NMBS erin geslaagd de deadline te halen, door organisatorische maatregelen te nemen in de centrale werkplaats van Mechelen. De installatie werd eind november 2020 afgerond.

Waar rijden de nieuw uitgeruste MR80's?

Deze met ETCS uitgeruste motorrijtuigen MR80 rijden nu op het hele binnenlandse net dat uitgerust is met de systemen TBL1+ en ETCS, en zullen binnenkort naar Maastricht rijden (na homologatie). Hoe staat het met de installatie van het ETCS-systeem bij NMBS?

Tot op heden (per 31/12/2020) is het ETCS-systeem geïnstalleerd op 62,8 % van de NMBS-vloot.

 

(*) Het programma "Connecting Europe Facility" (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van de ontwikkeling van performante, duurzame en onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten.

(**) Innovation and Networks Executive Agency. Dit is de opvolger van de ‘Trans-European Transport Network Executive Agency’ of TEN-T EA en werd door de Europese Commissie opgericht om de technische en financiële implementatie van het TEN-T-programma te beheren.