CINEA (*), opgericht door de Europese Commissie, besliste om NMBS financieel te steunen in de verdere implementatie van het veiligheidssysteem ETCS voor de NMBS vloot. Naast een reeds toegekende subsidie van € 2.400.000 voor upgrade van 4 (niet M7-)voertuigen naar ETCS level 2, baseline 3, is dit een volgende subsidie die INEA toekent aan NMBS. Ditmaal verwerft ons bedrijf € 3.875.000 subsidie voor de uitrusting van 155 M7-stuurposten met ETCS level 2, baseline 3.

Deze stuurposten zullen vanaf 2e semester 2021 gedurende 2 jaar geleverd worden en zijn bedoeld om in België te rijden, maar kunnen op termijn ook de grens oversteken naar Luxemburg, Nederland en Duitsland. Zij zullen ingezet worden ter vervanging van oude stuurposten die omwille van technische of economische redenen, niet kunnen worden uitgerust met een meer geschikt ETCS systeem. De uitrusting van ETCS op deze M7-stuurposten draagt dus bij tot een verhoogde interoperabiliteit op het Europese net en zal de efficiëntie en veiligheid van het grensoverschrijdend verkeer verhogen.

(*) ‘The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency’ heeft opgevolgd INEA (‘the Innovation and Networks Executive Agency’) op 1 april 2021 om de technische en financiële implementatie te beheren van het trans-europees transportnetwerk TEN-T.
check2-anim