In 2021 heeft het Europees RRF-fonds (Recovery and Resilience Facility*) € 90 miljoen uitgetrokken om volgende zaken te verbeteren:

  • de toegankelijkheid van de stations (€ 75 miljoen, waarvan € 46 miljoen voor NMBS en € 29 miljoen voor Infrabel)
  • de multimodale digitalisering en reizigersinformatie (€ 15 miljoen, waarvan € 13,3 miljoen voor NMBS en € 1,7 miljoen voor BMC).

Op het vlak van toegankelijkheid zal het budget tussen nu en 2026 worden gebruikt om de bouw van diverse fietsparkings met in totaal meer dan 6.000 plaatsen een boost te geven en om in samenwerking met Infrabel werken uit te voeren voor een betere toegankelijkheid in bijna 30 stations.

Dit omvat voornamelijk het inrichten en uitrusten van de perrons, het toegankelijker maken van de perrons door het creëren van hellingen en het installeren van liften en roltrappen, het afwerken van onderdoorgangen en loopbruggen en het aanbrengen van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden.

De locatie van de werken is gebaseerd op de planning van Infrabel voor de modernisering van het spoornet.

Aan het einde van het 1e kwartaal van 2023 zijn de eerste doelstellingen bereikt:

  • de ingebruikname van diverse fietsparkings met in totaal meer dan 6.000 plaatsen, voornamelijk in Gent-Dampoort (2.400 extra plaatsen) en Leuven (3.638 extra plaatsen).
  • de vernieuwing van 9 stations (Alken, Barvaux, Buggenhout, Diepenbeek, Fexhe-le-haut-clocher, Fleurus, Marche-en-Famenne, St.-Agatha-Berchem, Zwijndrecht). Deze zijn nu volledig toegangelijk omdat ze voldoen aan 4 criteria: hoge perrons (76 cm), perrons toegankelijk via hellingen of liften, een podotactiel geleidingssysteem, ten minste 1 ticketautomaat die toegankelijk is voor PBM’s.

La SNCB poursuit la mise en accessibilité autonome de ses gares dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement 2023-2032.

  

 

*Het RRF is een instelling voor fondsenwerving van de Europese Commissie die op 19 februari 2021 in werking is getreden. Het financiert de hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten sinds het begin van de COVID-19-pandemie in februari 2020, en doet dit tot 31 december 2026.

check2-anim
loader