Vanaf 20 juni krijgen de infoschermen in Dendermonde en Nijvel een nieuw jasje. Deze herfst volgen alle andere stations van het land.

Onze teams hebben een nieuwe vormgeving voor de stationsschermen ontwikkeld om de informatie voor de reizigers in de stationsomgeving te verbeteren. Gedurende de testperiode kunnen er nog kleine aanpassingen aangebracht worden.

Dit nieuwe schermdesign biedt volgende voordelen:

 

Extra reizigersinformatie

  • Aanvullende informatie bij storingen: afschaffingen van tussenliggende haltes, omleidingen, ingekorte of verlengde reisweg. 
  • De volgende trein, die net erna zal aankomen op hetzelfde spoor, zal voortaan ook getoond worden, op hetzelfde scherm (in de balk onderaan).
  • Een spoorwijziging zal langer getoond worden, onderaan op het perronscherm, op de plaats waar de volgende trein getoond wordt. (Deze functionaliteit zal pas zichtbaar in een tweede fase).

De reizigers gaven in tal van enquêtes aan dat deze informatie ontbrak om perfect op de hoogte te zijn van de realtime situatie.

Het nieuwe schermdesign biedt ook de mogelijkheid om tussenliggende stopplaatsen te tonen. In kleine stations zullen op de vertrekschermen ‘alle’ tussenliggende stopplaatsen van de eerste 4 treinen getoond worden.

Betere leesbaarheid 

  • De schermen zullen vanop een grotere afstand (15 m in plaats van 10 m) leesbaar zijn: betere spreiding van de info, beter contrast enz.
  • Een intuïtievere vormgeving: 1 trein = 1 regel, 1 kolom = 1 type informatie, de bestemming wordt telkens in het geel weergegeven. 
  • De nieuwe vormgeving zal ook beter leesbaar zijn voor slechtziende reizigers. Hij zal ook meer lijken op de vormgeving van de schermen in onze buurlanden, wat de herkenbaarheid voor de toeristen vergroot.

Na de testperiode zal het project geëvalueerd worden, voordat het op grote schaal wordt uitgerold.

check2-anim