onderstationschef

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de gezondheidscrisis, en was zonder twijfel een bijzonder jaar voor NMBS.

De crisis heeft het aantal reizigers in de treinen sterk doen afnemen. Nadat het aantal reizigers sinds 2017 elk jaar met minstens 3,5% toenam, leek deze trend zich ook in 2020 te bevestigen. In januari en februari vorig jaar lag het aantal reizigers 4% hoger dan in dezelfde periode van recordjaar 2019. Dat aantal schommelde vervolgens sterk: op het hoogtepunt van de eerste lockdown viel het aantal reizigers terug tot 10% van het aantal vóór de crisis, waarna het tegen begin oktober terug steeg tot 68% om vervolgens tegen het einde van het jaar terug te vallen naar 40%.

Over een paar jaar verwacht NMBS opnieuw aan het aantal reizigers van 2019 te zitten en horizon 2030 wordt uitgegaan van een groei van meer dan 15%.

Maar ondanks het lagere aantal reizigers is NMBS een maximumaantal treinen blijven inzetten met een maximumaantal rijtuigen om de klanten in alle veiligheid te vervoeren. Daarnaast werden er talloze bijkomende inspanningen geleverd, met name op het gebied van de schoonmaak en de ontsmetting van de treinen en stations. Sinds september kunnen reizigers dankzij de MoveSafe-app in realtime zien hoe het druk is op de trein. De app is al meer dan 125.000 keer gedownload.

Onze reizigers hebben die inspanningen geapprecieerd. 75% van de klanten zegt tevreden te zijn over de dienstverlening van NMBS in 2020, tegenover 67% in 2019 en 56% in 2018. Ze zijn ook tevredener over het comfort van de treinen, het treinaanbod, de netheid van de treinen, de netheid van de stations en de stiptheid.

Ondanks de crisis wilde NMBS kost wat kost doorgaan op haar elan en in 2020 haar grote verbeteringsprojecten voor de komende jaren voortzetten:

  • Aanwerving van ruim 1300 nieuwe medewerkers.
  • In december: uitbreiding van het treinaanbod met meer dan 400 extra treinen tijdens de week en opening van het nieuwe station van Anderlecht. Tegen 2023 zal het aanbod worden uitgebreid met 4,7%.
  • De bestelling van 130 M7-rijtuigen die autonoom toegankelijk zijn voor reizigers met een beperkte mobiliteit en bijkomend nog eens 68 rijtuigen met stuurpost die voldoende ruimte bieden voor reizigers met fietsen en kinderwagens.
  • Meer dan 60% van de vloot is uitgerust met het veiligheidssysteem ETCS (ten opzichte van 54,5% eind 2019). Daarmee zit NMBS op schema om tegen 2023 100% van haar vloot met het veiligheidssysteem uit te rusten.
  • Voortzetting van de omvorming van stations tot functionele, intermodale vervoershubs.
  • Nieuw blauw uniform - sinds november - voor meer dan 4.000 medewerkers die aanwezig zijn in de treinen en stations van NMBS.

In 2021 blijven de veiligheid en de gezondheid van zowel de reizigers als de werknemers de absolute prioriteit van NMBS. De gezondheidsmaatregelen worden daarom gehandhaafd. Het treinaanbod blijft ook maximaal, ongeacht het aantal reizigers.

check2-anim