Tri sélectif

NMBS zet verder in op propere stations en versterkt haar capaciteit voor selectieve afvalophaling. Ze draagt hiermee bij tot haar algemene duurzaamheidsdoelstellingen en tot het comfort en het veiligheidsgevoel van haar klanten.

70 van onze grootste stations zonder afvalsorteringsbakken, werden met zo’n 780 exemplaren uitgerust.

Marc Haumont, Head of Operations & Construction beantwoordt onze vragen:

Hoe ver staat het met de plaatsing van afvalscheidingsbakken in de stations en op de perrons?

Overal in de betrokken stations worden afvalscheidingsbakken geplaatst: op de perrons, in de gangen, wachtzalen, maar ook in alle niet-openbare zones waar personeel werkt.

Hoe groot zijn de afvalstromen in de stations?

In 2018 werd 6.685 ton afval ingezameld voor alle Belgische stations samen. In de stations waar er dat jaar al gesorteerd werd, werd 4.100 ton afval ingezameld, waarvan 336 ton pmd, 1.291 ton papier en karton en 2.440 ton restafval. In 2019 werd alleen al voor Brussel-Zuid de volgende hoeveelheid afval ingezameld:

  • Restafval: 560 ton
  • Papier/karton: 82 ton
  • Pmd: 12,5 ton

Hoe groot is de kost van afvalverwerking voor NMBS?

In een gemiddeld jaar bedragen de kosten voor afvalverwerking meer dan 330.000 euro.

Waarom een campagne om sorteren te promoten?

Het is belangrijk om onze klanten aan te moedigen hun afval goed te sorteren en het in het juiste compartiment van de vuilbak te werpen. Hoewel onze reizigers al lang een aantal goede gewoontes hebben, verandert de Covid-crisis soms wel wat: waar moet je bijvoorbeeld een gebruikt masker weggooien? (Ter informatie: in de roze zak)

Dat is belangrijk, want als meer dan 10% van het afval terechtkomt in een zak waarin het niet thuishoort, wordt die door het afvalverwerkingsbedrijf geweigerd en komt het afval in de container voor restafval terecht. Dit druist natuurlijk in tegen onze doelstelling om in te zetten op recycling. De verwerking van restafval en niet-gesorteerd afval is ook duurder dan die van gesorteerd afval. Vandaar onze sensibiliseringscampagne rond het correct sorteren van afval.

Wat gebeurt er met het afval dat in de stations wordt gesorteerd?

De afvalscheidingsbakken (1 zak per compartiment) worden geleegd door schoonmaakbedrijven of door personeel van NMBS.

Het afval wordt dan afgevoerd naar het containerpark van het station.

Deze containers worden periodiek opgehaald door de bedrijven waarmee wij raamcontracten hebben afgesloten met het oog op hun verwerking.

Hoe past het sorteren in het duurzaamheidsbeleid van NMBS?

Dit maakt deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van NMBS. Voor de periode 2017-2022 heeft NMBS

check2-anim