Wat hebben Simone de Beauvoir, Jane Goodall, Kathrine Switzer en tal van vrouwelijke collega's bij NMBS met elkaar gemeen? Zij werden vandaag, 8 maart, op Internationale Vrouwendag, door medewerk(st)ers van het bedrijf verkozen als vrouw die hen geïnspireerd heeft in hun leven. Schrijfsters, wetenschapsters, sportvrouwen, maar ook vrouwelijke collega's die op de een of andere manier indruk hebben gemaakt. Verderop in dit artikel vind je enkele van die getuigenissen.

Dat vrouwen bij NMBS meer dan welkom zijn, laat zich elk jaar weer wat meer zien in de cijfers:

  • 18,5% is vrouw, en daarvan is 5,62% treinbestuurster en 34,98% treinbegeleidster.
  • Op onze 651 hogere kaderleden tellen we 181 vrouwen (27,8%), en op 1.042 managers tellen we er 225 (22%).
  • Bij human resources, marketing, communicatie en de juridische dienst is de verhouding 50/50.
  • In 2020 werden er 220 vrouwen aangeworven, wat neerkomt op 20% van alle aanwervingen.

Vele vormen van diversiteit

De kwestie 'diversiteit' beperkt zich uiteraard niet tot de verhouding tussen mannen en vrouwen. In een bedrijf zijn er verschillende vormen van diversiteit: leeftijd, talenten, geslacht, levenskeuzes, cultuur ... Om de openheid en de transformatie die ermee gepaard gaat te ondersteunen en aan te moedigen, heeft NMBS een strategie ingevoerd die steunt op drie pijlers: gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Want diversiteit is niet enkel een kwestie van quota: het is een mindset waar heel onze onderneming van doordrongen moet worden.

Inspirerende vrouwen. Getuigenissen 

Dr Jane Goodall, etholoog en antropoloog werkte vaak in barre omstandigheden. Haar doorzettingsvermogen, haar liefde voor de dieren en de natuur zijn zo bewonderingswaardig. Enkele jaren geleden ben ik naar een voordracht van haar gaan luisteren hier in Gent! Wat een dame!

Sylvie Van den Bossche

Kathrine Switzer, de eerste vrouw die in 1967 een marathon liep, in een tijd waarin vrouwen door vooroordelen niet mochten deelnemen. Zij heeft ervoor gezorgd dat miljoenen vrouwen over de hele wereld kunnen deelnemen aan wedstrijden zoals de marathon van New York (die zij in 1974 won) of de 20 km van Brussel.

Serge Van Rossem

Collega Peggy Vereecken is sinds een aantal jaren Onderstationchef in Sint-Niklaas. Ze is niet groot van gestalte maar wel groots in haar daden en qua persoonlijkheid. Haar persoonlijkheid is één van haar sterke punten. Ze is het zonnetje in huis, ze is de spraakwaterval die er in de vroege uurtjes voor zorgt dat niemand in slaap valt, altijd met een stralende glimlach en bruisend van energie.

Erik Vervaet

check2-anim