Satisfaction client

Het GEN in België

Het GEN (Gewestelijke Expresnet) is een intermodale vervoersoplossing, dat wil zeggen dat het verschillende vervoersmodi combineert: trein, tram, bus, metro ... Bij het GEN zijn dus verschillende openbaarvervoersoperatoren betrokken.

NMBS staat in voor de spoorwegcomponent, de S-trein of de voorstadstrein. Dit type trein bedient een grootstad en haar voorstedelijke zone binnen een straal van 20 tot 30 km rond het centrum. Het vormt een reëel alternatief voor de auto, met zeer competitieve rittijden, in het bijzonder tijdens de piekuren.

De S-treinen in en rond Brussel

Het S-aanbod in Brussel bestaat uit twaalf commerciële verbindingen die Brussel met de rand verbinden, goed voor 700 treinen per dag die 144 stations bedienen, waarvan 35 in Brussel.

Het GEN in de andere regio’s

In 2017 werd een project gestart met het oog op de installatie van een gewestelijk expressnet in de agglomeraties van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi (AnGeLiC), in een perimeter van 20 tot 30 km rond deze metropolen. Net als in Brussel is het de bedoeling om verplaatsingen per trein aan te moedigen om naar de stad te rijden, zich er te verplaatsen en terug te keren.

Volgens een enquête van de FOD Mobiliteit, wordt 82 % van het woon-werkverkeer in Wallonië alleen in de auto afgelegd. Het aandeel van de trein bedraagt 5 % in Wallonië.

De Luikse agglomeratie staat in België op de derde plaats op het vlak van verkeerscongestie, na Brussel en Antwerpen, en op de eerste plaats in Wallonië. Het probleem is ruimer dan alleen de impact op het milieu en de ergernissen die het oplevert, er zijn ook concrete economische gevolgen. Voor de Luikse agglomeratie, zouden de kosten hiervan tussen 250 en 500 miljoen euro per jaar liggen.

De Charleroise agglomeratie kent dan weer een sterke economische herleving waarvoor een metropolitane strategie en een grotere stedelijke inpassing noodzakelijk is. In het kader van het AnGeLiC-project, heeft NMBS zich als partner aangeboden om deze twee metropolen de mogelijkheid te geven om hun mobiliteitsuitdagingen het hoofd te bieden. In het kader van het vervoersplan van 2017 heeft NMBS binnen de agglomeratie van Charleroi de bediening van lijn 132 en de frequentie van de verbinding tussen Namen en Charleroi verbeterd. NMBS heeft in 2018 drie nieuwe stopplaatsen geopend (Seraing, Ougrée en Chaudfontaine) om het mobiliteitsdeficiet in de Luikse metropool op te vangen.

We hebben ook de architectuur van het aanbod herzien door Seraing sinds 10 juni 2018 te verbinden met Herstal en Borgworm en door samen met de SRWT de bediening van de grootste tewerkstellings- en scholenkernen te verbeteren (Luikse universiteit ...).

Het voorstadsaanbod dat geïntegreerd werd in het aanbod van de SRWT werd ook uitgebreid met nieuwe geïntegreerde producten. NMBS en TEC hebben op 1 juli de City Pass Luik en Charleroi gelanceerd, twee nieuwe geïntegreerde abonnementen waarmee de treinen van NMBS en de bussen, trams en metro’s van TEC genomen kunnen worden in een zone die tegelijkertijd de grootste tewerkstellingskernen en de belangrijkste schoolkernen van de twee steden dekt. Dit nieuwe intermodale tariefaanbod richt zich in het bijzonder op werknemers en studenten die zich vaak van en naar Charleroi/Luik en/of van en naar de naburige steden en gemeenten verplaatsen. Op 1 september worden nog producten beschikbaar.

In de loop van 2016 werden de voorstudies voor de implementatie van een GEN in de voorstadszones van Gent en Antwerpen opgeleverd. Deze studies werden uitgevoerd door NMBS onder begeleiding van een stuurgroep met vertegenwoordigers van de steden Antwerpen en Gent, De Lijn, Infrabel en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. In deze studies werden een aantal belangrijke pistes voor de ontwikkeling van het voorstadsaanbod naar voren geschoven.

Daarom werden in december 2017 een aantal belangrijke verbeteringen aan het transportplan gerealiseerd voor de voorstadszones van Antwerpen en Gent. In Antwerpen werd het aanbod tijdens de week gevoelig verbeterd: 3 bijkomende piekuurtreinen Noorderkempen –Antwerpen (sinds 12/2016) en een verdubbeling van de frequentie Essen – Antwerpen - Puurs (2 treinen/uur).

Ook in Gent werd op een aantal assen het aanbod tijdens de week uitgebreid: een bijkomende piekuurtrein Eeklo – Gent en een stoptrein Lokeren – Gent gedurende de hele dag. In beide voorstadszones werd daarnaast ook de kwaliteit van het aanbod tijdens het weekend verbeterd. Dit meeraanbod heeft geleid tot een merkbare stijging van het aantal klanten.

Daarnaast heeft NMBS ook, samen met De Lijn, in oktober 2017 de City Pass ingevoerd (een geïntegreerd abonnement NMBS – De Lijn, zie kaarten hieronder). Er zijn plannen om ook andere geïntegreerde tarieven op de markt te brengen. Ten slotte streeft NMBS er ook naar om samen met de steden Antwerpen en Gent, en met De Lijn, haar klanten beter te informeren over de mogelijkheden van het voorstedelijke aanbod, door gerichte informatie- en promotiecampagnes.

check2-anim