conducteur-de-train

Wij waken over de veiligheid van onze reizigers, maar ook over die van ons personeel, op onze treinen en in onze stations, via patrouilles door Securail-agenten aan boord van de treinen en de stations, maar ook via een uitgebreid netwerk van camera’s die beheerd worden door het SOC (Security Operations Center).

Securail

Meer dan 650 veiligheidsagenten van Securail waken over de veiligheid van de mensen in de stations en de treinen. Ze zijn herkenbaar aan hun rode uniform en voeren preventieve patrouilles uit op het spoorwegdomein. De veiligheidsagenten van Securail zijn gemakkelijk herkenbare aanspreekpunten en staan ten dienste van onze klanten.

Securail voert ook interventies uit in de stations en aan boord van de treinen. De Securail-agenten zijn beëdigde ambtenaren. Hierdoor mogen ze inbreuken op de spoorwegregelgeving vaststellen door middel van een proces-verbaal.

Zij zijn eveneens veiligheidsagent, conform de wet van 10/11/2017, en hebben volgende bevoegdheden:

Een veiligheidsagent mag een identiteitscontrole uitvoeren, iemand staande houden en hem eventueel boeien, een veiligheidscontrole uitvoeren en personen zonder geldig vervoersbewijs verwijderen uit de zones waar een vervoersbewijs vereist is. Onder strikte voorwaarden mag een veiligheidsagent zelfs pepperspray gebruiken. Securail beschikt ook over veiligheidsagenten die met hun diensthond werken.

Aarzel niet om hen aan te spreken bij problemen, ze zijn er voor al onze reizigers.

Security Operations Center (SOC)

NMBS heeft een van de grootste cameranetwerken in België. Om deze beelden te bekijken beschikt NMBS over 1 nationale dispatching: het Security Operations Center (SOC) en 3 gedecentraliseerde controlezalen (Luik, Antwerpen en Brussel).

Het SOC staat ten dienste van onze klanten en van de personeelsleden van NMBS en de andere spoorwegondernemingen. Het heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • de interventies coördineren voor alle problemen die een bedreiging vormen voor de veiligheid op het spoorwegdomein
 • de oproepen die binnenkomen via het noodnummer 0800 30 230 registreren en behandelen 
 • de noodoproepen van het NMBS-personeel registreren en behandelen
 • Securail-patrouilles ter plaatse sturen om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid te herstellen
 • de beelden van onze bewakingscamera’s analyseren Dankzij deze camera's kunnen de agenten die zich dicht bij de plaats van het incident bevinden naar de plek gestuurd worden die door de camera in beeld wordt gebracht om te controleren wat er gaande is en eventueel het probleem op een adequate manier op te lossen
 • samenwerken met de politie en justitie en alle aanvragen van beeldmateriaal van de politiediensten behandelen
 • instaan voor de coördinatie van en ondersteuning bieden tijdens grote events

Tot slot verzekeren de controlezalen in Antwerpen, Brussel en Luik het beheer en de verwerking van de alarmen (inbraakalarmen, toegangscontrole, branddetectie, parkingbeheer enz.) op het volledige spoorwegdomein. 

Samen werken aan preventie en sensibilisering

Om de veiligheid te garanderen, werkt Securail nauw samen met verschillende partners. NMBS sluit daarvoor samenwerkingsovereenkomsten af met de steden en gemeenten, preventiediensten, scholen enz. Alle partners werken op die manier samen aan de veiligheid en de aangename sfeer in de stations en hun omgeving. Deze samenwerking wordt officieel gemaakt door de ondertekening van een intentieverklaring. Er worden ook specifiek projecten rond preventie en sensibilisering ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle partners.

Educatief pakket: Jongeren maken vaak gebruik van het openbaar vervoer voor hun dagelijkse verplaatsingen en in hun vrije tijd. Voor hen is het station ook vaak een ontmoetingsplaats, een plek waar ze graag samenkomen. Om jongeren bewust te maken van de mogelijke gevaren, hen wegwijs te maken en te doen nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt, heeft NMBS een educatief pakket ‘Op het juiste spoor’ ontwikkeld.

In noodgevallen

Enkele veiligheidstips om problemen te vermijden
 • blijf kalm, opmerkzaam en anticipeer op eventuele problemen
 • vermijd oogcontact met onruststokers en daag hen niet uit
 • zoek het gezelschap van anderen op in plaats van alleen in een leeg compartiment te gaan zitten
 • neem geen onnodig risico om je spullen te beschermen bel zo snel mogelijk het noodnummer 0800/30 230
Als je slachtoffer of getuige bent van agressie

Bel onmiddellijk 0800/30 230, het noodnummer van Securail. Het nummer is gratis en je kan het zelfs zonder belkrediet bereiken. Dit nummer is alleen geldig op het spoorwegdomein.

Nuttige informatie die je de operator dient te geven

Ben je getuige van een incident, vergeet dan niet de volgende informatie door te geven als je naar het noodnummer 0800 30 230 belt:

 • plaats (station, straat, trein(nummer) en rijtuig?)
 • beschrijving van de feiten
 • beschrijving van de daders (probeer te beschrijven wat de persoon draagt, wat zijn gestalte is ...)
 • uur van de feiten

Nuttige telefoonnummers:

 • 112 Europees noodnummer
 • 101 Politie
 • 070344 344 Card stop
 • 00800 2123 2123 Doc Stop

Red een leven dankzij de defibrillatoren

Omdat de stations elke dag honderdduizenden mensen over de vloer krijgen, heeft NMBS AED's (automatische externe defibrillatoren) geïnstalleerd in 19 van haar stations. Dankzij deze apparaten, die makkelijk te gebruiken zijn, werden al enkele levens gered. Al meer dan 3000 Securailmedewerkers en treinbegeleiders en stationsmedewerkers kregen een opleiding over het gebruik van de AED's, zodat ze snel kunnen tussenkomen bij een hartstilstand. Zelfs de reizigers die deze opleiding niet kregen, kunnen de apparaten makkelijk gebruiken: de gesproken assistentie begeleidt de redder doorheen de reanimatieprocedure.

Er zijn ook defibrillatoren in de administratieve gebouwen en de werkplaatsen van NMBS.

rapport annuel

Exploitatieveiligheid

Onze klanten in alle veiligheid een optimale treindienst bieden is een van onze belangrijke prioriteiten. Onze werknemers werken iedere dag in de werkplaatsen en onderhoudsposten aan het onderhoud van het rollend materieel en aan de installatie van veiligheidssystemen op dat materieel.

Meer weten

Dossier pedagogique

Pedagogisch dossier: 'Op het juiste spoor!'

Het doel van het pedagogisch dossier 'Op het juiste spoor' is om jongeren te sensibiliseren over de mogelijke gevaren, om hen op weg te helpen, maar ook om hen te laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt.

Meer weten

check2-anim