banner
Om te beantwoorden aan de evolutie van de vraag en van de gedragingen op mobiliteitsvlak, en met name aan de toename van het telewerk, heeft NMBS een pilootproject gelanceerd van flexibele abonnementen voor woon-werkverkeer. Deze “Flex Abonnement”-formule zorgt ervoor dat er beter wordt ingespeeld op de afwisseling tussen het telewerk en de aanwezigheid op kantoor.
  • Een pilootproject loopt momenteel. Via hun werkgever wordt aan de medewerkers van enkele deelnemende grote werkgevers het project voorgesteld.
  • Voor de ondernemingen biedt dit product het voordeel dat het administratieve beheer vereenvoudigd wordt dankzij een “businessportaal” dat aan het beheer van de Flex Abonnementen voorbehouden is.
  • Voor de reiziger is het heel gebruiksvriendelijke abonnement beschikbaar via de NMBS-app: telkens de reiziger de trein neemt, selecteert hij de dag die daarna door de treinbegeleider via een QR-code gescand wordt.
  • Het pilootproject zal eind 2021 geëvalueerd worden. Het flexibele abonnement kan vervolgens begin 2022 ingevoerd worden voor zowel privépersonen als ondernemingen en instellingen van alle overheids- en privésectoren.
loader