Het is niet altijd gemakkelijk om zich te oriënteren in een station, zeker niet wanneer het groot is en men er niet vaak naartoe gaat. Voor slechtzienden is het nog ingewikkelder: de tactiele vloeren zijn niet altijd aanwezig en liggen soms vol obstakels. Slechtzienden kunnen dus niet gemakkelijk hun weg vinden in het station, wat hun vrijheid en hun onafhankelijkheid beperkt. Ze verliezen vaak veel tijd om de weg te vragen.

Om hun ervaring te verbeteren, heeft het Innovation Lab samen met B-ST de oplossing gezocht en gevonden. Met Navilens - een oplossing van verbeterde kleurrijke QR-codes en een applicatie - kunnen slechtzienden zich voortaan zonder hulp van anderen in het station verplaatsen. Deze QR-codes kunnen in enkele microseconden van op meer dan tien meter gescand worden en de camera hoeft er niet recht voor te staan.

Een heel praktische oplossing!

Met de QR-codes van Navilens krijgen slechtzienden alle noodzakelijke informatie over de inrichting van de ruimten (waar zijn de perrons, de loketten, de toiletten enz.), de afstand ertussen (“de toiletten bevinden zich op 15 m aan uw linkerkant”) en de treininformatie in real time. Al deze informatie wordt mondeling via de app doorgegeven. Bijvoorbeeld: een slechtziende op het perron kan de QR-code van het perron scannen en de applicatie zal dan vertellen welke de volgende trein is die aankomt.

Daarenboven is de tool in meerdere talen vertaald waardoor ook de - al dan niet slechtziende - toeristen dit kunnen gebruiken.

Nog in testfase

Momenteel wordt er nog met deze technologie geëxperimenteerd in het station Brussel-Zuid. In een eerste fase hebben we deze getest met een kleine groep slechtzienden. We hebben de stickers met de QR-codes in verschillende hoeken gekleefd om te weten wat er het meest geschikt was. We werden er ons van bewust dat QR-codes op de grond in combinatie met de tactiele vloeren het beste werkte.

What’s next?

Onze volgende doelstelling is deze technologie te testen met een grotere groep en in een ander station, waarbij de combinatie tactiele vloeren met Navilens-stickers gebruikt zal worden. De lessen die we uit onze eerste POC hebben getrokken, is dat Navilens niet werkt wanneer het alleen gebruikt wordt. De Navilens codes creëren de meeste meerwaarde indien ze ingezet worden in samenwerking met een goede bestaande infrastructuur. Binnenkort zullen er ook testen plaatsvinden in Gembloux en Brugge.

check2-anim