Corporate Governance
Raad van bestuur

Rol en samenstelling van de raad van bestuur bij NMBS

comité
Directiecomité

Rol en samenstelling van het directiecomité bij NMBS

Corporate Governance
Beheerscontract

Het beheerscontract van NMBS preciseert, voor een bepaalde periode, de wijze waarop NMBS de haar toegewezen taken van openbare dienstverlening vervult

Corporate Governance
Meerjareninvesteringsplan

De Raad van Bestuur van NMBS keurde eind 2017 het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2018-2022 goed.

Corporate Governance
Charters en statuten

De statuten van NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van naamloze vennootschap van publiek recht.

Corporate Governance
Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders is het beslissingsorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.