Corporate Governance
Corporate Governance
Raad van bestuur

Rol en samenstelling van de raad van bestuur bij NMBS

Meer weten
Corporate Governance
Directiecomité

Rol en samenstelling van de directiecomité bij NMBS

Meer weten
Corporate Governance
Charters en statuten

De statuten van NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van naamloze vennootschap van publiek recht.

Meer weten
Corporate Governance
Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders is het beslissingsorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Meer weten
Corporate Governance
Meerjareninvesteringsplan

De Raad van Bestuur van NMBS keurde eind 2017 het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2018-2022 goed.

Meer weten