directiecomité
Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Met uitzondering van de bevoegdheden die hem door de wet of door de Raad van Bestuur zijn toegekend, kan het Directiecomité een aantal van zijn bevoegdheden delegeren.

Sophie Dutordoir

Sophie Dutordoir 

voorzitter

Bart De Groote

Bart De Groote
algemeen directeur
Marketing & Sales

 Richard Gayetot

Richard Gayetot
algemeen directeur
Technics

Olivier Henin

Olivier Henin
algemeen directeur            
Finance

Koen Kerckaert

Koen Kerckaert
algemeen directeur            
Transport

Patrice Couchard

Patrice Couchard
algemeen directeur            
Stations