asemblée générale

Het beheerscontract van NMBS preciseert, voor een bepaalde periode, de wijze waarop NMBS de haar toegewezen taken van openbare dienstverlening vervult. Het definieert onder meer het bedrag van de overheidssubsidies, die toegekend worden om de openbare dienstverlening te kunnen garanderen.

Het laatste beheerscontract, waaraan al verschillende bijvoegsels werden toegevoegd, werd afgesloten voor de periode van 2008-2012. Een nieuw beheerscontract, ditmaal voor een duur van zes jaar, moet nog afgesloten worden met de overheid.

Download