M7

Meerjareninvesteringsplan

De Raad van Bestuur van NMBS keurde eind 2017 het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2018-2022 goed. Het plan omvat 3,2 miljard euro aan investeringen die een grote impact hebben op de Belgische mobiliteit. De uitvoering van de investeringsprojecten en de jaarbudgetten voor de komende vijf jaar moet passen binnen het kader dat dit plan heeft vastgesteld.

Hoe worden de investeringen gefinancierd?

Het meerjareninvesteringsplan wordt, zoals steeds, voornamelijk gefinancierd door de FOD. De investeringstoelagen bedragen meer dan 3 miljard euro.

€ 60 miljoen van de investeringen op commercieel niveau wordt gedekt met eigen middelen. Voorts kan NMBS rekenen op de financiering van haar investeringen door derden voor een bedrag van € 20 miljoen.

Meerjareninvesteringsplan

De Staat maakte bijkomende middelen vrij voor de voltooiing van het GEN en voor de uitvoering van een aantal projecten die prioritair worden beschouwd. Het gaat onder andere om het befaamde bijkomend miljard waar de pers over schreef. Voor NMBS gaat het in de periode 2018-2022 om een bedrag van 82 miljoen euro.

Hoe zullen die middelen worden besteed?

Alle investeringen focussen op onze drie basisactiviteiten: het vervoer van reizigers, het onthaal in functioneel ingerichte stations en het onderhoud van het materieel.

Beheerscontract

Het beheerscontract van NMBS preciseert, voor een bepaalde periode, de wijze waarop NMBS de haar toegewezen taken van openbare dienstverlening vervult. Het definieert onder meer het bedrag van de overheidssubsidies, die toegekend worden om de openbare dienstverlening te kunnen garanderen.

Het laatste beheerscontract, waaraan al verschillende bijvoegsels werden toegevoegd, werd afgesloten voor de periode van 2008-2012. Een nieuw beheerscontract, ditmaal voor een duur van zes jaar, moet nog afgesloten worden met de overheid.

Download

check2-anim
loader