M7

Meerjareninvesteringsplan

De Raad van Bestuur van NMBS keurde eind 2017 het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2018-2022 goed. Het plan omvat 3,2 miljard euro aan investeringen die een grote impact hebben op de Belgische mobiliteit. De uitvoering van de investeringsprojecten en de jaarbudgetten voor de komende vijf jaar moet passen binnen het kader dat dit plan heeft vastgesteld.

Hoe worden de investeringen gefinancierd?

Het meerjareninvesteringsplan wordt, zoals steeds, voornamelijk gefinancierd door de FOD. De investeringstoelagen bedragen meer dan 3 miljard euro.

€ 60 miljoen van de investeringen op commercieel niveau wordt gedekt met eigen middelen. Voorts kan NMBS rekenen op de financiering van haar investeringen door derden voor een bedrag van € 20 miljoen.

Meerjareninvesteringsplan

De Staat maakte bijkomende middelen vrij voor de voltooiing van het GEN en voor de uitvoering van een aantal projecten die prioritair worden beschouwd. Het gaat onder andere om het befaamde bijkomend miljard waar de pers over schreef. Voor NMBS gaat het in de periode 2018-2022 om een bedrag van 82 miljoen euro.

Hoe zullen die middelen worden besteed?

Alle investeringen focussen op onze drie basisactiviteiten: het vervoer van reizigers, het onthaal in functioneel ingerichte stations en het onderhoud van het materieel.

Waar kopen?

8%: de overige 0,25 miljard euro gaan naar investeringen in digitalisering (voor de reizigers, maar ook van de interne processen) en de exploitatie van het treinverkeer.
62%: het merendeel van de investeringen, meer dan 2 miljard euro, gaat naar het rollend materieel. Het betreft de aankoop van nieuw materieel (voornamelijk de M7-rijtuigen en nieuwe locomotieven), de installatie van veiligheidsuitrusting (ETCS) en de renovatie van het huidige materieel.
20%: er wordt iets meer dan 0,6 miljard uitgetrokken voor het onthaal in het station, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de perrons
10%: er wordt bijna 0,35 miljard euro geïnvesteerd in de werkplaatsen en dienstgebouwen om het productieapparaat performanter te maken.

Beheerscontract

Het beheerscontract van NMBS preciseert, voor een bepaalde periode, de wijze waarop NMBS de haar toegewezen taken van openbare dienstverlening vervult. Het definieert onder meer het bedrag van de overheidssubsidies, die toegekend worden om de openbare dienstverlening te kunnen garanderen.

Het laatste beheerscontract, waaraan al verschillende bijvoegsels werden toegevoegd, werd afgesloten voor de periode van 2008-2012. Een nieuw beheerscontract, ditmaal voor een duur van zes jaar, moet nog afgesloten worden met de overheid.

Download