Liège-Guillemins

Waar kopen?

Corporate Governance

Concessie uitbaten

Wil je een concessie uitbaten in een van onze stations?

immo

Immo te koop of te huur

NMBS vastgoed kopen?

Missie

De directie Stations is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de stations en stopplaatsen, de autoparkings en fietsen en de gebouwen en terreinen van NMBS. Ze is belast met de bouw, de renovatie, de aankoop en de verkoop, de verhuur van de domeinconcessies en commerciële concessies en met alle aspecten die verband houden met het beheer van alle gebouwen en terreinen (exploitatie, spacemanagement, onderhoud, herstellingen, netheid ...).

Prioriteiten

De directie Stations staat voor enkele uitdagingen die zich situeren op het vlak van het onthaal van de reizigers en de dienstverlening aan de klant. De prioritaire projecten zijn:

  1. de modernisering van de onthaalinfrastructuur (moderne, functionele en intermodale stations)
  2. de inventarisatie en valorisatie van het vastgoedpatrimonium van NMBS
  3. de afwerking van grote werven, zoals voor het GEN
  4. de ontwikkeling van commerciële diensten en winkels in de stations

Activiteiten

  • Stationsbeheer: ontwikkelen, moderniseren en in stand houden van intermodale, veilige, nette en goed toegankelijke stations, stopplaatsen en aanhorigheden met een gevarieerd aanbod aan diensten en informatie voor de reizigers.
  • Vastgoedbeheer: het beheer van de administratieve gebouwen van NMBS en de valorisatie van de gebouwen en terreinen van NMBS, zowel door de strategische verkoop van vastgoed als door de (her)ontwikkeling van stationsomgevingen.
  • Facility Management: het leveren van technische diensten, schoonmaak enz. met als doel propere stations, stopplaatsen en kantoorgebouwen met goed werkende technische uitrustingen (liften en roltrappen, verwarming, verlichting, veiligheidsuitrusting…) te bieden aan de klant en het personeel.
  • Commerciële activiteiten: de ontwikkeling en het beheer van de commerciële activiteiten in de stations. Strategie voor de commerciële waardering van de beschikbare ruimte en samenstelling van commerciële mix.
  • Voogdij van de dochterondernemingen Publifer en B-Parking.