Liège-Guillemins

De directie Stations is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de stations, gebouwen en terreinen van NMBS, alsook voor de auto- en fietsparkings.
Naast de ontwikkeling, renovatie en onderhoud van stations en gebouwen zorgt zij ook de valorisatie van het NMBS-patrimonium en voor het beheer van commerciële en domaniale concessies.

Dankzij een specifieke dienstverlening speelt zij de hoofdrol in de verschillende thema's van het CSR-plan van de NMBS.

Daarnaast is de directie Stations ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van de verschillende directies bij hun aankopen (Procurement).

Taken

 • Dagelijks beheer van de stations, gebouwen en terreinen van NMBS;
 • Ontwikkeling, modernisering en onderhoud van stations met de focus op intermodaliteit, veiligheid, netheid en toegankelijkheid;
 • Vastgoedbeheer: valorisatie van de gebouwen en terreinen van de NMBS, zowel door de verkoop van niet-strategisch vastgoed als door de ontwikkeling of heraanleg van de stationsomgeving;
 • Ontwikkeling en beheer van commerciële activiteiten binnen de stations, waarbij wordt gestreefd naar een ideale commerciële mix voor elk station;
 • Beheer van diverse diensten in het station (toiletten, kluisjes, boekenkasten, enz.);
 • Beheer van parkings, fietspunten en Blue-bikes;
 • Beheer van de publiciteit in de stations;
 • Beheer van administratieve gebouwen (onderhoud, verhuizingen, space management, specifieke renovaties en moderniseringen, meer bepaald in het kader van het programma WeShift);
 • Facility Management: postverdeling, Car fleet, schoonmaak, bestelling van kantoormeubilair en benodigdheden, terbeschikkingstelling van waterfonteinen, enz.;
 • Toezicht op de uitvoering van het CSR-plan binnen de NMBS (energie, duurzaamheid van gebouwen en concessies, autonome toegankelijkheid, bodemverontreiniging, afvalbeheer, enz.);
 • Beheer van het historisch erfgoed van de NMBS (Train World museum, documentatiecentrum).
 • Procurement: de inkoopafdeling van NMBS. De professionals van Procurement delen de waarden die het DNA van alle NMBS-medewerkers vormen en die expertise, modernisering en verandering combineren. Wil je iets inkopen, dan ben je bij Procurement aan het juiste adres. Procurement adviseert en ondersteunt je door jouw inkoopvraag te matchen met het beste en meest passende aanbod uit de markt.

Prioriteiten

De uitdaging voor B-ST bestaat uit het onthaal van de reizigers en de klantenservice. Het betreft de volgende prioritaire projecten:

 1. Modernisering van de onthaalinfrastructuur (moderne, toegankelijke, functionele en intermodale stations);
 2. Inventarisatie en valorisatie van het NMBS-patrimonium;
 3. Afronding van grote lopende projecten, zoals bijvoorbeeld het GEN;
 4. De ontwikkeling van commerciële diensten en winkels in de stations;
 5. De verbetering van de operationele processen, de vereenvoudiging van de organisatie binnen B-ST en de versterking van de samenwerking met andere directies, in het bijzonder door een toekomstige verhuizing naar een nieuw administratief centrum voor de NMBS, in de stationsomgeving van Brussel-Zuid.
check2-anim