Formation accompagnateur

De NMBS is erkend als opleidingcentrum voor treinbegeleiders. Het opleidingcentrum verzekert:

 • de fundamentele opleiding;
 • de aanvullende opleidingen.

Examens

Het opleidingcentrum organiseert examens in de volgende gevallen :

 • aan het einde van een sessie van fundamentele of aanvullende opleiding;
 • naar aanleiding van de driejaarlijkse controle van de vakbekwaamheid;
 • op gemotiveerde ad hoc-vraag ter controle van de beroepsbekwaamheid

De opleidingen staan open voor het personeel van alle spoorwegondernemingen actief op de Belgische spoorweginfrastructuur.

Op het einde van de opleiding kan de cursist op efficiënte en veilige manier reageren op professionele situaties dankzij:

 • de nodige reglementaire kennis;
 • materieelkennis;
 • specifieke vaardigheden.

Een professionele situatie is een geïntegreerd geheel van uit te voeren taken, te respecteren regels en te nemen beslissingen.

De opleidingstrajecten zijn gebaseerd op:

 • taakgerichte opleiding door gebruik te maken van professionele situaties;
 • toenemende complexiteit aangeleerd in fases;
 • versmelting van theorie en praktijk.

Op het einde van de opleiding wordt de kandidaat onderworpen aan de certificatieproef; door te slagen voor deze proef bekomt de kandidaat zijn licentie.

De NMBS beschikt over 3 opleidingscampussen (Antwerpen, Brussel en Namen)

Doel

Voorbereiding tot de certificatieproef voor het bekomen van het attest van begeleider van een reizigerstrein op de Belgische spoorweginfrastructuur.

Programma:

 • werkorganisatie;
 • communicatie met veiligheidspartners;
 • remming;
 • elektrificatie;
 • seinen en verkeer;
 • vertrekprocedure;
 • koppelen en ontkoppelen;
 • abnormale toestanden;
 • incident, nood, hinder en ongeval.

Doel

Uitbreiden van de kennis van de kandidaat

Programma

 • Hogesnelheidslijn
 • Nieuwigheden
Theorie 90 €/uur p.p. Trainer per groep (max. 12 kandidaten) 1200 €/dag
Praktijk 180 €uur p.p. Trainer per groep (max. 6 kandidaten) 1200 €/dag
Evaluatie Schriftelijk 300 € p.p. Minimum facturatie 1200 €
Evaluatie Schriftelijk 300 € p.p. Minimum facturatie 1200 €

Voor alle informatie met betrekking tot opleidingen, examens en inschrijvingen:

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
T.a.v. Wouter De Block
Hallepoortlaan, 40
B - 1060 Brussel

E-mail: tapas@belgiantrain.be
Tel: +32 2 528 38 38

formation conducteurs

Opleidingsinstelling treinbestuurders

De NMBS is erkend als opleidingscentrum voor treinbestuurders.

Meer weten

check2-anim