Download de rapporten

activiteitenverslag

Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2019

Dit rapport wordt gepubliceerd conform de Europese Verordening van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Verordening EG 1371/2007).
activiteitenverslag

Jaarverslag 2019

  1. Jaarverslag
  2. Jaarrekeningen
  3. Sectorrekeningen
  4. Rapport College van Commissarissen
activiteitenverslag

Geconsolideerde jaarverslag 2019

  1. Geconsolideerd jaarverslag
  2. Geconsolideerde financiële staten IFRS  per 31 december 2019
  3. Verslag van het College van Commissarissen
loader