Download de rapporten

activiteitenverslag

Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2020

Dit rapport wordt gepubliceerd conform de Europese Verordening van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Verordening EG 1371 2007).
activiteitenverslag

Jaarverslag 2020

  1. Jaarverslag
  2. Jaarrekeningen
  3. Sectorrekeningen
  4. Rapport College van Commissarissen
activiteitenverslag

Geconsolideerde jaarverslag 2020

  1. Geconsolideerd jaarverslag
  2. Geconsolideerde financiële staten
  3. Verslag van het College van Commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening
loader