Download de rapporten

activiteitenverslag

Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2021

Dit rapport wordt gepubliceerd conform de Europese Verordening van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Verordening EG 1371/2007).
activiteitenverslag

Jaarverslag 2021

  1. Jaarverslag
  2. Jaarrekeningen
  3. Sectorrekeningen
  4. Verslag van het College van commissarissen
activiteitenverslag

Geconsolideerde jaarverslag 2021

  1. Geconsolideerd beheersverslag
  2. Geconsolideerde financiële staten
  3. Verslag van het College van commissarissen
check2-anim
loader