• NMBS - Visie en activiteiten 2018
 • Jaarverslag van NMBS 2018     
  • Jaarverslag volgens de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen (Jaarverslag, Corporate Governance, Bezoldigingsverslag)
   • Corporate Governance
   • Bezoldigingsverslag
  • Financiële staten
   • Toelichtingen
  • Activiteitensectoren
  • Verslag van het college van commissarissen
 • Geconsolideerd jaarverslag 2018
  • Geconsolideerd jaarverslag
  • Financiële staten (Toelichting bij de rekening)
  • Verslag van het college van commissarissen
 • NMBS - Visie en activiteiten 2017
 • Jaarverslag van NMBS 2017
  • Jaarverslag volgens de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen (Jaarverslag, Corporate Governance, Bezoldigingsverslag)
   • Corporate Governance
   • Bezoldigingsverslag
  • Financiële staten
   • Toelichtingen
  • Activiteitensectoren
  • Verslag van het college van commissarissen
 • Geconsolideerd jaarverslag 2017
  • Geconsolideerd jaarverslag
  • Financiële staten (Toelichting bij de rekening)
  • Verslag van het college van commissarissen
 • NMBS - Visie en activiteiten 2016
 • Jaarverslag van NMBS 2016
  • Jaarverslag volgens de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen (Jaarverslag, Corporate Governance, Bezoldigingsverslag)
  • Introductie tot de jaarrekening
  • Financiële staten (Inhoudsopgave toelichtingen bij de rekening)
  • Activiteitensectoren
  • Verslag van het college van commissarissen
 • Geconsolideerd jaarverslag 2016
  • Geconsolideerd jaarverslag
  • Introductie tot de geconsolideerde jaarrekening
  • Financiële staten (Toelichting bij de rekening)
  • Verslag van het college van commissarissen
 • NMBS - Visie en activiteiten 2015
 • Jaarverslag van NMBS 2015
  • Jaarverslag volgens de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen (Jaarverslag, Corporate Governance, Bezoldigingsverslag)
  • Introductie tot de jaarrekening
  • Financiële staten
  • Verslag van het college van commissarissen
 • Geconsolideerd jaarverslag 2015
  • Geconsolideerd jaarverslag
  • Introductie tot de geconsolideerde jaarrekening
  • Financiële staten
  • Verslag van het college van commissarissen
check2-anim
loader