rapport annuel
Activiteitenverslag 2016: Klant-Centraal

Duizenden gepassioneerde medewerkers zetten zich dag na dag in om onze belofte “Klant-Centraal” waar te maken. In dit rapport portretteren we een aantal onder hen met hun “favoriete” treinreiziger. Hun professionalisme en enthousiasme geldt uiteraard voor alle treinreizigers.Download
reizigers
Jaarverslag van NMBS 2016

• Jaarverslag volgens de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen
(Jaarverslag, Corporate Governance, Bezoldigingsverslag)
• Introductie tot de jaarrekening
• Financiële staten
(Inhoudsopgave toelichtingen bij de rekening)
• Activiteitensectoren
• Verslag van het college van commissarissen

Download
transporter durable
Geconsolideerd jaarverslag 2016

• Geconsolideerd jaarverslag
• Introductie tot de geconsolideerde jaarrekening
• Financiële staten (Toelichting bij de rekening)
• Verslag van het college van commissarissen
Download
SNCBtv
Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2016

Dit rapport wordt gepubliceerd conform de Europese Verordening van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Verordening EG 1371/2007). Het rapport geeft weer in welke mate de spoorwegondernemingen de doelstellingen op het vlak van de in de Verordening vastgelegde kwaliteit van de dienstverlening hebben bereikt. 

Download