rapport annuel
Jaarverslag van NMBS 2017
 • Jaarverslag van NMBS opgesteld met toepassing van artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen
  - Corporate Governance
  - Bezoldigingsverlag
 • Financiële staten
  - Toelichtingen
 • Activiteitensectoren
 • Verslag van het College van commissarissen
transporter durable
Geconsolideerd jaarverslag 2017
 • Geconsolideerd jaarverslag
 • Geconsolideerde financiële staten - toelichtingen
 • Verslag van het College van Commissarissen

activiteitenverslag
Activiteitenverslag 2017: Passie voor de reiziger
SNCBtv
Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2017