sur la bonne voie
Jongeren maken vaak gebruik van het openbaar vervoer voor hun dagelijkse verplaatsingen en in hun vrije tijd. Het station is ook een plaats waar ze graag samenkomen. Deze groep klanten ligt ons na aan het hart en we willen hen dan ook de aandacht geven die ze verdienen. De spoorwegen zijn bovendien een wereld op zich, met geheel eigen kenmerken, ook op het vlak van veiligheid. Daarom stelden we een pedagogisch dossier samen, speciaal voor deze doelgroep.

Het doel van het pedagogisch dossier 'Op het juiste spoor' is om jongeren te sensibiliseren over de mogelijke gevaren, om hen op weg te helpen, maar ook om hen te laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt. 'Op het juiste spoor' is opgebouwd uit drie modules. Je vindt de verschillende modules op deze pagina. Een papieren versie kan aangevraagd worden via corporatesecurityservice@b-rail.be.

Download het dossier 
Klik hier om het dossier te downloaden (.zip formaat)

Dit bestand bevat alle nodige elementen om deze thematiek uit te leggen aan de leerlingen. (behalve de film en het spel)

Film en begeleidingsfiches

Het dossier omvat een interessante preventiefilm die getoond kan worden in de aanloop naar een aangename schooluitstap of om het debat op gang te brengen in de klas. 

Tot wie richt het pedagogisch dossier zich?

Het pedagogisch dossier richt zich tot leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en het eerste middelbaar. Met deze modules kun je in de klas zelf aan de slag rond het thema veiligheid in de stations en de stationsomgeving. Je kunt ook altijd gratis een beroep doen op een medewerker van Corporate Security Service van NMBS om deze cursus te geven.

Meer weten?

Voor verdere vragen of inlichtingen kun je ons altijd bereiken via het e-mailadres corporatesecurityservice@b-rail.be.

loader