reizigers

De reizigerstellingen worden jaarlijks uitgevoerd in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn. Deze tellingen zijn echter de enige, beschikbare bron die toelaten om het aantal in- en uitstappende reizigers per station te bepalen alsook hun evolutie op lange termijn. De cijfers laten niet toe het onderscheid te maken tussen reizigers die zich naar het station begeven en diegene die een aansluiting moeten halen (2 keer geteld dus). Hoewel oplossingen voor dergelijke tellingen bestaan uit geautomatiseerde technologieën die regelmatig worden bestudeerd, biedt de manuele telling, tot op heden, de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Raadpleeg hier de brochure

loader