Preventieve maatregelen voor en tijdens de winter

frotteur examen stock

  • Installatie stalen sleepstuk op stroomafnemer van bepaalde treinen om ijs en rijm van de bovenleiding te schrapen ;
  • Extra nazicht van aantal systemen (verwarming, koppeling, panto, pneumatische circuits…) ;
  • Controle voorraad typische winterartikelen (bv. Strooizout, alcohol voor antivriestoestellen, verwarmingselementen, sleepstukken…).


Bij vorst

personnel neige alcool 

  • Inzet bijkomend personeel voor herstelling defect materieel en om uitgeweken treinen rijklaar te houden (testen remmen, op- en neerlaten stroomafnemer, testen verwarming...);
  • Bij temperaturen onder 0°C wordt het materieel verwarmd zodat een temperatuur van 5°C behouden blijft. Dit om de eerste vertrekken van de treinen zo vlot mogelijk te laten verlopen ;
  • Aanbrengen antivries op beweegbare onderdelen van deuren om blokkering te vermijden ;
  • Toevoeging alcohol op beweegbare onderdelen van remmen en deuren om blokkering te vermijden.


Bij kans op rijm, op ijzel of bij sneeuw

neige glace neige

  • Sensibilisering rijdend personeel (aangepaste snelheid, aangepaste remgedrag…) ;
  • Toegang tot stations, treinen en werkplaatsen ijsvrij maken;
  • Toegang tot stations, treinen en werkplaatsen, sneeuwvrij maken.
loader