De klanten van NMBS dienen donderdag rekening te houden met verstoord treinverkeer als gevolg van stakingsacties. Het treinverkeer zou vanaf woensdagavond 22 uur worden gehinderd. Het is onmogelijk de exacte impact en de plaats van de stakingsacties te voorspellen: deze kan regionaal verschillen maar door de integratie van het Belgische spoorwegnetwerk kan de hinder in gans het land voelbaar zijn. NMBS raadt daarom haar klanten aan de informatiekanalen van NMBS te volgen (website: www.detrein.be, de Twitter en Facebook accounts, de app en de aankondigingen in de stations).

NMBS betreurt deze acties en zal alles in het werk stellen het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen en de eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken.