De krant Het Nieuwsblad kopte dinsdag dat elke dag 117 treinen worden afgeschaft. Volgens de krant is een kwart te wijten aan NMBS (slecht onderhoud). Het artikel werd ook in De Standaard en Gazet Van Antwerpen gepubliceerd. NMBS is ronduit geschokt door de lichtzinnige manier waarop de krant dat cijfer op basis van de maandelijkse stiptheidsverslagen in de periode januari-oktober heeft “berekend”. De maandelijkse stiptheidsverslagen worden gepubliceerd door Infrabel op basis van een methodologie die niet is veranderd. De bewering dat de marges voor de berekening van de stiptheid werden aangepast is dus een leugen.

Verder beweert Het Nieuwsblad dat de NMBS verantwoordelijk is voor 25% van de afgeschafte treinen. Dit cijfer is gebaseerd op een “berekening” die je zelfs van een kind in de lagere school niet zou aanvaarden.

Iedereen weet dat het jaar 2016 voor de NMBS een uitzonderlijk slecht jaar is qua invloed van “derden”. Er zijn de aanslagen van 22 maart en de daaropvolgende veelheid van bommeldingen. En er is sinds enige tijd ook een groeiend fenomeen van spoorlopen. Deze fenomenen van “derden” zijn in 2016 verantwoordelijk voor bijna 45% van alle afgeschafte treinen. Daarnaast waren er de niet aangekondigde stakingen van mei en juni in aanloop naar het nieuw sociaal akkoord, nog eens verantwoordelijk voor meer dan 35% van alle afgeschafte treinen.

De NMBS is slechts verantwoordelijk voor ongeveer 12% van het afschaffen van treinen in de periode januari tot oktober 2016. Dit is een daling van meer dan 28% ten opzichte van dezelfde periode van 2015. Deze realiteit staat in schril contrast met de teneur en de inhoud van het artikel verschenen in o.a. het Nieuwsblad.

Het Nieuwsblad werd woensdag vriendelijk op de hoogte gebracht van hun rekenfouten en gevraagd om een correctie in de krant van donderdag.

De correctie werd een aanvulling die je zelfs met een microscoop amper kon terugvinden. Voor de foutieve berekening werd geen mea culpa geslagen. Er werd alleen maar gezegd dat volgens NMBS de operator – door het gebruik van een “gewogen gemiddelde” en “volgens eigen cijfers” – een veel lager aandeel heeft.

Om meer klanten naar het openbaar vervoer te brengen, is het imago van de NMBS uiteraard zeer belangrijk. Om het negatieve effect van deze misleidende artikels te compenseren, zal de NMBS maanden van communicatie nodig hebben.

NMBS eist dan ook nogmaals een volledige rechtzetting in alle kranten van Het Mediahuis. 

loader