De Raad van bestuur van Eurostation heeft haar intentie bekendgemaakt over te gaan tot collectief ontslag van een deel van haar personeel als gevolg van een gevoelige daling van de omzet van de onderneming die in de volgende jaren nog zal verscherpen door een vermindering van het aantal opdrachten en verminderde prestaties voor vastgoedprojecten.

De ondernemingsraad van Eurostation werd woensdagochtend ingelicht over de intentie tot collectief ontslag.

Van de in totaal 172 werknemers wordt een veertigtal potentieel getroffen. Aangezien meer dan 10 procent van het personeel mogelijk betrokken is, wordt een informatie- en consultatieprocedure opgestart, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het in 1992 opgerichte Eurostation is een dochteronderneming van NMBS gespecialiseerd in de studie, ontwikkeling, realisatie en instandhouding van spoorstations, HST-terminals en spoorweggebonden projecten in de ruimste zin van het woord.

           
loader